Clwb Artistiaid Ifanc

Clwb celf creadigol ar gyfer pobl ifanc 8 – 11 oed

Gan ddefnyddio arddangosfa’r oriel sef Y Prosiect Adeiladu fel man cychwyn y tymor hwn byddwn ni’n canolbwyntio ar blastr a’r holl bethau gwych y gellir eu gwneud â phlastr!  Boed yn gastio a dipio i lapio a chrafu patrwm, byddwn ni’n edrych ar y defnydd amlbwrpas hwn mewn ffyrdd dyfeisgar ac ysbrydoledig.

Bob pythefnos rhwng 11am ac 1pm
Lan stâr yn stiwdio’r Oriel oni bai y nodir fel arall.

Dyddiadau’r Tymor:
Ionawr 19

Chwefror 2, 16

Mawrth 2, 16, 30

£40 y tymor – mae’n rhaid archebu ymlaen llaw.

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Coed Hynaf

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf