Clare Thornton: The Dandy & The Mute

Mae’r artist, Clare Thornton, yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau a thechnegau yn ei gwaith, gan fanteisio ar hyfforddiant mewn dawns, senograffi a llenyddiaeth, yn ogystal â disgyblaethau’r celfyddydau gweledol a chrefftau.

Yn The Dandy & The Mute, ei harddangosfa newydd yn Oriel Myrddin, mae’r awydd i ddatgelu, profi ac arddangos yn destun canolog, felly hefyd y chwant cysylltiedig (a chyferbyniol i bob golwg) i orchuddio, cuddio ac atal. Addurnwaith cynnil a blodeuogrwydd gochelgar – mae tueddiadau sy’n cystadlu â’i gilydd ar waith.

Drwy’r arddangosfa newydd hon a gwaith cynharach, mae’r artist yn dangos ei bod yn mwynhau ac yn archwilio amrywiaeth o ddeunyddiau hydrin yn barhaus. Mae’n rhannu’r ffyrdd y gellir gweithio â nhw a’u trawsffurfio i brofi ei diddordebau mewn cuddio ac arddangos. Mae’n disgrifio’r broses hon yn ‘lle hudol a chynhyrchiol rhwng dau rym croes’.

Yn y gwaith gosod hwn sy’n benodol ar gyfer Oriel Myrddin, mae’r artist wedi dewis yn ofalus siapiau ac arlliwiau a welwyd ym mhensaernïaeth yr adeilad i hysbysu dyluniad a lliw’r olygfa gyffredinol.

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf