Ciwb cARTrefu

Mae’r Ciwb cARTrefu yn arddangos y gwaith a gynhyrchwyd ym mhrosiect blaenllaw celf mewn cartrefi gofal Age Cymru mewn cydweithrediad ag artistiaid sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru. Yn y darn hwn, mae artist cARTrefu, Elizabeth Stonhold, yn edrych ar y rhwystredigaeth a deimlir gan breswylydd oedrannus sy’n methu â deall ei rŵtin dyddiol a sut y mae’r rhyddid a’r hunanfynegiant o wneud marc â phaent wedi helpu i ddod â staff a phreswylwyr ynghyd ar gyfer gweithgareddau creadigol cyson a rennir.

Am ddim

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf