Children & The Arts The Great Art Quest

 

DSC_0451Mae Oriel Myrddin yn ffodus cael y cyfle i weithio gyda phedair ysgol ar draws Sir Gaerfyrddin fel rhan o Great Art Quest, prosiect celf ar draws y DU a luniwyd gan Sefydliad y Tywysog ar gyfer Plant a’r Celfyddydau. Bydd yr artistiaid profiadol Keith Bayliss a storïwr Megan Lloyd yn cydweithio i dynnu allan y storïau a barddoniaeth o ein harddangosfa gaeaf Seren Wen. Bydd storïau Cymraeg a delweddau unigryw o Dylan Thomas yn fan cychwyn ar gyfer y prosiect sy’n cyflwyno ystod o dechnegau adrodd stori a marciau mynegiannol i ddatblygu sgiliau mewn llafaredd, geirfa ac iaith weledol. Nod y prosiect yw rhoi adnoddau creadigol gan gynnwys gweithgareddau a syniadau i athrawon ar gyfer yr ystafell ddosbarth, blociau adeiladu creadigol ymarferol i athrawon i ddod a storiau a chelf i mewn i’w cynllun gwaithac i annog hyder wrth ddefnyddio’r celfyddydau yn yr ystafell ddosbarth ac wrth arwain eu dosbarth drwy ymweliadau oriel.

Edrychwch ar ein datganiad i’r wasg i ddarllen rhagor

GAQ Press Release GAQ Datganiad i’r Wasg

PFCA Secondary_CMYK

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Gweithdy

Atgofio Derw…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf