Cadair

Does dim llawer o wrthrychau’n adrodd hanes dylunio modern yn fwy ystyrlon na’r gadair. Caiff tueddiadau esthetig, dyfodiad deunyddiau a thechnolegau cynhyrchu newydd, ergonomeg a newidiadau cymdeithasol, diwylliannol ac ymddygiadol i gyd eu hadlewyrchu yn nyluniad y gadair dros y degawdau.

Mae detholiad o gadeiriau o gasgliad yr Amgueddfa Ddylunio yn datgelu sut y datblygodd dyluniad y gadair o’r 1800au hwyr hyd at ddatblygiadau cyfoes gan ddylunwyr blaenllaw. Benthyciad caredig o gasgliad bychan o gadeiriau hanesyddol Cymreig gan Amgueddfa Sir Gaerfyrddin, Tim Bowen Antiques ac o gasgliadau preifat.

 

Darllenwch  Chair Talk , sef blog a ysgrifennwyd i gyd-fynd â’r sioe gan Dr. Pete Spring Ph.D FRSA, FHEA, Uwch-ddarlithydd mewn Dylunio Cynnyrch a Chyfarwyddwr Portffolio MA yn Ysgol Gelf Abertawe, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Lluniau: Marc Newson, Fibreglass Felt Chair, 1994 a Konstantin Grcic, Chair_One, 2003 © the Design Museum

 

Save

Save

Save

Save

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf