Atgofio Derw

Mae Oriel Myrddin yn cynllunio prosiect i goffáu’r bobl sydd wedi marw yn sgil Covid-19 yn Sir Gaerfyrddin yn 2020. Mae’r Oriel yn bwriadu plannu 85 o goed derw ac yn chwilio am bobl i blannu mes yr hydref hwn.

Mae gan Gaerfyrddin gysylltiad hir â choed derw ac mae ganddyn nhw rôl hanfodol o ran cefnogi rhywogaethau eraill. Hefyd mae coed yn lliniaru’r newid yn yr hinsawdd, gan dynnu carbon deuocsid o’r aer, storio carbon, a rhyddhau ocsigen. Mae’r dderwen yn symbol o gryfder a morâl, gall fyw am fwy na 300 o flynyddoedd yn hawdd ac mae’n symbol pwerus ac ysbrydoledig.

Rydym yn chwilio am y canlynol: pobl i blannu mes yn ystod hydref 2020; pobl â llecyn awyr agored yng Nghaerfyrddin a’r cyffiniau i blannu coed derw ifanc yn hydref 2021; a phobl a fydd yn ymuno â grŵp i ofalu am y coed derw ifanc ar ôl iddynt gael eu plannu.

How to plant an acorn

Os hoffech gymryd rhan, cysylltwch â’n cydgysylltydd celf gymunedol drwy anfon e-bost at EMLaurens@sirgar.gov.uk

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Gweithdy

Atgofio Derw…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf