Lluniadau 2015

Mae’n 2015; mae artistiaid wedi adfywio arlunio, gan ailddiffinio ffiniau mewn ffyrdd ffres a deinamig. Nid yw lluniadu’n gyfyngedig i astudiaethau neu frasluniau ar bapur erbyn hyn. Ar gyfer yr arddangosfa hon rwyf wedi dewis gwaith wyth artist amrywiol sy’n defnyddio lluniadu fel dull sylfaenol: Anna Barratt, David Begley, Helen Booth, Kelly Best, Julia Griffiths Jones, Robert McPartland, Anne-Mie Melis, Abigail Sidebotham, Stephanie Tuckwell.

Mae rhywbeth unionyrchol ac effeithlon am luniadu. Er mwyn ddelweddu, mapio neu gipio, bydd y rhan fwyaf ohonom yn ‘troi at’ luniadu, er mwyn gwella neu ddisodli geiriau. Gall lluniadu ddisgrifio’n effeithlon y ffordd y mae rhywbeth yn gweithio (y darlun dealltwriaeth), cyfeiriad, gofod, llwybr neu farc (y darlun ymddangosiadol), neu’r naratif neu’r mynegiad goddrychol (y darlun teimladol). Mae deall, edrych a theimlo yn dair ffordd ddefnyddiol o fynd at y gwaith a ddewiswyd yn arddangosfa Oriel Myrddin ‘Lluniadu 2015’.

Meg Anthony – Rheolwr yr Oriel – Oriel Myrddin Gallery

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf