André Stitt: in the WEST

André Stitt – Slipgrass 2012,  trwy  garedigrwydd artist

Beth yw canu? Cael o’r creu
Ei hen athrylith.
Beth yw gweithio ond gwneud cân
O’r coed a’r gwenith ?
Beth yw Dyn? *

Yn ei gyfres newydd o luniau dan y pennawd ‘Yn y Gorllewin’, mae André Stitt yn ceisio cyrraedd cyflwr o gysylltu a dwyn i gof yn ei waith yn hytrach na chynrychioli. Trwy’r broses honno mae’n gweld ei waith peintio’n bodoli mewn lle sydd rhwng dau le, y gellid meddwl amdano fel ‘haniaeth amwys’. Edrycha ar y tir trwy lygad ôl-drefedigaethol gan feddwl am y ffordd y gallai ‘profiad corfforedig’ y dirwedd honno effeithio arnom nawr ac i’r dyfodol.

Mae Stitt wedi casglu deunydd crai ar gyfer y sioe yn ystod cyfres o gyfnodau preswyl, ymweliadau â safleoedd, a theithiau cerdded drwy ardaloedd arfordirol a gwledig o Aberteifi I Fachynlleth yn ystod 2011-2012.

Trwy ei gysylltiad teuluol â Fferm Maesglas, ger Aberporth, mae’r artist a anwyd ym Melffast, y ‘dieithryn agos’, wedi gallu cael mewnwelediad i’r drefn feunyddiol a’r treigl tymhorol sydd ynghlwm wrth yr iaith a’r diwylliant Cymraeg; gwytnwch bywyd cefn gwlad, a phwysigrwydd cymuned, diwylliant a bro.

Bu symudiad Stitt oddi wrth gelfyddyd perfformiadol at beintio yn y blynyddoedd diweddar yn broses rymus i’r artist. Yn y broses hon mae’n gweld y paent ei hun yn gyfrwng trawsffurfiol ac achubol sy’n cadarnhau pob gweithred yn y broses beintio fel perfformiad o ymwybyddiaeth.

* What is it to be human?  Waldo Williams. Trans. gan Menna Elfyn

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf