Alana Tyson: Gofalwch Am Eich Gilydd

Alana Tyson: Gofalwch Am Eich Gilydd // Look After Each Other

Crëwyd Gofalwch Am Eich Gilydd yn 2016 fel rhan o brosiect Pŵer yn y Tir, mewn ymateb I gau atomfa olaf Cymru, Yr Wylfa. Caiff yr arwydd ger mynedfa’r atomfa ei ail-greu ymafe’m trawyd gan y dyngarwch a’r farddoniaeth oedd yn annisgwyl yn y fath le. Mae’r gwaith yma’m teimlo’n fwy perthnasol heddiw nag erioed.

Yn cael ei arddangos yn Siop yr Oriel

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf