Abigail Sidebotham: I came like all the ghosts at once

Fe’ch gwahoddir chi a’ch ffrindiau i ddangosiad arbennig ar brynhawn Sul:

Abigail Sidebotham:
I came like all the ghosts at once

Dydd Sul, 25 Mawrth 2018 2–4pm

sy’n cynnwys sgwrs yn yr oriel gyda’r artist, Abigail Sidebotham a’r traethwr ffilmiau, Rachel Marshall.

I came like all the ghosts at once – dyma adrodd, ar air ac fel llun, hanes y ‘Sea Empress’, y tancer a ollyngodd olew oddi ar arfordir Sir Benfro yn 1996. Mae’n dod ynghyd ag ymchwil, disgrifiad clywedol, deunydd o’r archif, pobl a llefydd a gofnodwyd gan yr artist yn ystod ei phrosiect ‘Sea Empress’ 2016.

Mae’r stori sydd wedi’i ffilmio ar draws safleoedd yn Sir Benfro, wedi’i ysgrifennu gan Rachel Marshall a’i hadrodd gan Gillian Clark, y bardd, yn cynrychioli casgliad o atgofion pobl am yr achos o ollwng olew. Gan ddisgrifio newid ar unwaith yn y cywair ffisegol a chlywedol wedi’r drychineb, mae’r gwaith yn edrych ar gyfoeth trosiadol a symbolaidd dwfn y dirwedd ac yn dychmygu dehongliadau newydd a chyflyrau ecolegol eraill sy’n ‘fwy na dynol’ o fodoli ar gyfer y dyfodol.

Mae’r ffilm hefyd yn cael ei sgrinio yn yr oriel 22–25 Mawrth 10am–5pm.

HEFYD:

Dydd Sadwrn, 24 Mawrth 11am–1pm
Taith Llyfr Braslunio Traeth Maenorbyr
(digwyddiad Bod yn Greadigol y BBC)

Dewch i gwrdd â ni yn yr Ystafell Ddarllen ym Maenorbyr, Sir Benfro SA70 7SY am 11am ar gyfer taith llyfr braslunio o dan arweiniad Oriel Myrddin Gallery gyda chyflwyniad gan Abigail Sidebotham.

Digwyddiad am ddim – ar agor i bob oed a gallu. Rhaid i blant o dan 12 oed fod yng nghwmni oedolyn. Cofiwch wisgo esgidiau addas a dillad awyr agored.

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf