Criw Celf

Mae Criw Celf yn brosiect ar gyfer plant sydd wedi dangos dawn a / neu ddiddordeb arbennig mewn celf a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Mae aelodau yn cael eu dewis o ysgolion gynradd Sir Gaerfyrddin i gymryd rhan mewn 6 dosbarth meistr gydag artistiaid proffesiynol lle gallant ddarganfod ystod o sgiliau megis darlunio, paentio, argraffu, gwaith metel, gwaith gosod, gwneud ffilmiau a ffotograffiaeth. Mae’r plant yn cael y cyfle i weithio yn yr oriel ochr yn ochr â gweithiau celf ac yn mynd ar dripiau a gwibdeithiau i ddod o hyd ysbrydoliaeth.

Mae gan yr artistiaid ymagwedd sensitif wrth rannu eu harfer creadigol a dod o hyd y ffurfiau o hybu creadigrwydd y plant gan gymryd ysbrydoliaeth gan y siroedd eraill sydd hefyd yn cymryd rhan yn y project hwn ledled Cymru.

Ym mlwyddyn academig 2020 – 21 bydd Oriel Myrddin yn rhedeg dau strand:

Criw Celf Cynradd (blynyddoedd 5 a 6) and Criw Celf Uwchradd ( blynyddoedd 7, 8 a 9).

Cais Criw Celf Cynradd 2021: Criw Celf Cynradd 2021

Cais Criw Celf Uwchradd 2021: Criw Celf Uwchradd 2021

Gweithdy animeiddio Criw Celf Uwchradd gyda’r artist Sean Vicary

Dysgwch ragor am Sophie Kumar-Taylor, artist ifanc a gafodd ei harddangosfa solo gyntaf yn Oriel Elysium yn Abertawe ym mis Gorffennaf 2018. Roedd Sophie yn rhan o gynllun Criw Celf ac aeth yn ei blaen i astudio celf hyd at lefel gradd yn Ysgol Gelf Caerfyrddin.

 

 

Criw Celf from Oriel Myrddin Gallery on Vimeo.

 

Ffilm gan Jacob Whittaker.

Save

Save

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Gweithdy

Atgofio Derw…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf