Dysgu

PaintingGweithdy

Rydym yn rhedeg rhaglen fywiog o weithdai a gweithgareddau i oedolion, plant a theuluoedd ar y penwythnos ac yn ystod gwyliau ysgol. Mae bwcio yn ofynnol gan mae hyn a hyn o lefydd sydd ar gael.  Ffoniwch  01267 222775 neu galwch i mewn i archebu lle.

 

 

Ewch i gweithdai

P1050830Ysgolion a cholegau

Mae  Oriel Myrddin yn cynnig ymweliadau cyffrous i ysgolion a cholegau yn ogystal a  gweithgareddau allgymorth mewn perthynas gydag ein rhaglen arddangosfeydd sy’n ategu’r cwricwlwm.

Mae ymweliad i’r oriel yn fan cychwyn delfrydol ar gyfer cynllun newydd o waith. Mae ein hymweliadau dwyieithog, yn cefnogi dysgu creadigol, llythrennedd a llafaredd, llythrennedd gweledol a llwyth o sgiliau eraill. Mae ein rhaglen o arddangosfeydd uchelgeisiol yn cwmpasu ystod o bynciau trawsgwricwlaidd ac yn aml yn berthnasol i’r Cwricwlwm Cymreig.

Lawrlwythiwch ein Rhaglen Addysg yr Oriel Rhaglen Ysgolion Gwanwyn19

Os hoffech drefnu ymweliad i’r oriel neu trafod sut gall ymweliad cyd-fynd gyda’ch dysgu cysylltwch â Emma Baker.

Golwg Breifat i Athrawon:Ar gyfer pob arddangosfa rydym yn cynnal Golwg Breifat i Athrawon. Mae’r sesiynau cyfnos rhad ac am ddim yn cynnig cyfle unigryw i weld ein arddangosfeydd sydd ar ddod, i dderbyn syniadau a sgiliau creadigol a chymryd rhan mewn trafodaeth anffurfiol o fewn cymuned ddysgu broffesiynol.

Gweler enghraifft o un o’r sesiynau:GBA Ephemeral Coast Mehefin 2017

 

I drefnu ymweliad neu am rgagor o wybosaeth cysylltwch a’r swyddog addysg SStacey@sirgar.gov.uk / 01267 222775

P1060257Sgyrsiau a digwyddiadau

Mae Oriel Myrddin yn trefnu rhaglen amrywiol a gwerth chweil  o ddarlithoedd a sgyrsiau gan artistiaid yn ymwneud â’r rhaglen drwy gydol y flwyddyn yn ogystal â digwyddiadau arbennig yn aml mewn cydweithrediad â cholegau celf a phartneriaid eraill.

Ewch i sgyrsiau

P1050260Prosiectau

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda chyrff a gydnabyddir yn genedlaethol ar gyflawni ein prosiectau addysgiadol gydag ysgolion, colegau a grwpiau cymunedol. Mae Prosiectau yn ffurfio rhan o’n strategaeth i barhau ein rhaglen addysg uchelgeisiol ac ein nod i ddatblygu ein cysylltiad  â chynulleidfaoedd newydd. Mae prosiectau yn ei wneud hi’n hygyrch i ysgolion, colegau a grwpiau cymunedol cael profiad o weithio gydag artistiaid broffesiynol a chael phrofiad ymarferol o  arferion celf weledol.

Ewch i prosiectau

CymunedCymuned

Mae Oriel Myrddin yn cynnig gweithdai, digwyddiadau a phrosiectau oddi ar y safle. Gydag ein staff cyfeillgar a chroesawgar a rhaglen newidiol o arddangosfeydd cyffroes rydym yn anelu at at weithredu fel canolbwynt creadigol ar gyfer y gymuned lleol. Mae ein hysbysfwrdd yn cadw chi’n ymwybodol o’r cyfoeth o weithgareddau creadigol. Mae grwpiau cymunedol hefyd yn cwrdd yn y stiwdio i gefnogi a datblygu eu gwaith creadigol a gallwn drefnu teithiau tywys ar gyfer grwpiau annibynnol megis cymdeithasau celfydydau a grwpiau addysg yn y cartref.

Clwb artistiaid ifancClwb artistiaid ifanc Oriel Myrddin

Mae ein clwb i gyw artistiaid sy’n rhedeg bob pythefnos yn rhoi cyfle i bobl ifanc o’r oedran  8-11  cael arbrofi gydag ystod o dechnegau celf, archwilio eu creadigrwydd ac i wneud ffrindiau gyda’r oriel!

YACS HAF 19

LabCelf

I bobl ifanc (12 i 15 oed). Ai celf yw eich hoff bwnc? A ydych yn llawn syniadau creadigol? A hoffech chi amser i arbrofi â thechnegau, deunyddiau celf a phrosesau newydd? Bydd yr artist dwyieithog, Lisa Evans, yn arwain cyfres o sesiynau celf greadigol misol yn Oriel Myrddin.

LabCelf Haf 2019

Criw Celf

Mae Criw Celf yn brosiect a ariannwyd gan Gungor Celfyddudau Cymru sy’n cynnig dosbarthiadau meistr celf ar gyfer pobl ifanc sy’n fwy abl a thalentog yn y celfyddydau gweledol.

 

Save

Save

Save

Save

Save

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Coed Hynaf

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf