Dydd Sadwrn 28 Gorffennaf 2pm

Fe’ch gwahoddir chi a’ch ffrindiau i agoriad

Haptic Tacit: In Search of the Vernacular

 

Sgwrs yn yr Oriel – Rhanbarthiaeth Cymru: tirwedd, cyd-destun a lle gan Niall Maxwell, Rural Office for Architecture rhwng 2 a 3pm.  

Yn Yr Hen Feddygfa, Stryd y Brenin, Caerfyrddin (yn y lôn rhwng y siop grefftau a’r Llyfrgell)

 

Ac yna cynhelir rhagarddangosfa am 3pm yn yr oriel i’w hagor gan Niall Maxwell.

Dydd Gwener 12 Hydref 6 – 7:30 pm

Ochr yn ochr â’n harddangosfa Haptic/Tacit: In Search of the Vernacular byddwn ni’n darllen On the Black Hill gan Bruce Chatwin, a ddewiswyd yn arbennig i ni gan y grŵp Haptic/Tacit.

Dyma stori sy’n cyfleu bywydau’r efeilliaid unfath Lewis a Benjamin Jones, ar eu fferm ucheldir anghysbell o’r enw The Vision ar y ffin rhwng Sir Faesyfed a Swydd Henffordd (“…said to run right through the middle of the staircase.”). Mae’r brodyr yn byw yn y ffermdy lle cawsant eu geni, yn trin y pridd ac yn cysgu yn yr un gwely, ac ond weithiau’n dod i gyswllt â hynt yr 20fed ganrif.

‘(Chatwin) knows intimately the comedies, the tragedies and above all the passions and deceits of toil on the land…This is a very moving yet also often funny book.’  V.S. Pritchard, SundayTimes

(Chatwin) belongs, like Lawrence and Hardy before him, to that line of novelists, poets, diarists and amateur naturalists who have made the rural life of Great Britain more intimately known to generations of readers than that of any other country in Europe or America’ New York Times Book Review

‘Merits the accolade of ‘masterpiece’” The Daily Mail

Ymunwch â ni am drafodaeth gyfeillgar a arweinir gan artist o’r grŵp Haptic/Tacit, Jane Cairns.

Mynediad am ddim gan gynnwys te a chacen.

Dydd Iau 5 Gorffennaf 2018, 6-7.30

Yr haf hwn, byddwn ni’n darllen Moon Palace gan Paul Auster.

Dyma stori a leolir ym Manhattan a Gorllewin America sy’n sôn am gyd-ddigwyddiadau annhebygol a chymeriadau hynod tair cenhedlaeth o deulu Marco Stanley Fogg, o ddechrau’r 20fed Ganrif hyd at yr adeg pan laniodd rhywun ar y lleuad am y tro cyntaf.

‘Clever:  very.  Surprising:  always – Auster is a master.’  The Times

 

The moon as a poetic and planetary influence over earthly affairs runs as a theme…throughout this elegant fiction.’” Publishers Weekly

 

Ymunwch â ni am drafodaeth gyfeillgar a arweinir gan Kirsten Hinks Knight. Mynediad am ddim gan gynnwys te a chacen .

25 Mehefin – 7 Gorffennaf 2018

Ochr yn ochr â’n harddangosfa ‘Chair/Cadair’ yn y brif oriel, rydwm yn arddangos hoff gadeiriau ein hymwelwyr a’r storïau a’r atgofion sydd ynghlwm wrthynt yn y cyntedd oriel.

Cafodd y gadair hon ei chreu gan dri o fyfyrwyr Coleg Plas Dwbl sef coleg ar gyfer oedolion ifanc ag anghenion dysgu cymhleth.

 

“Rwyf wir wedi mwynhau gwneud y gadair. Rwy’n edrych o gwmpas i weld pa fath o gadair y gallaf ei gwneud nesaf.”  Tommy Lewis

“Roeddwn yn teimlo fy mod yn rhan o bethau ac yn canolbwyntio wrth weithio gydag eraill. Rwy’n falch iawn i fod yn rhan o’r tîm creu cadeiriau.”  Owen Richards

“Dros ychydig o wythnosau, roeddwn i a dau ffrind coleg wedi gwneud cadair hardd gyda help y staff. Roedd pawb wedi helpu ei gilydd ac roedd hyn wedi helpu i ddatblygu ein hyder.” Zac Strangman

 

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Gweithdy

Gwneud baged…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf