Swyddog Ymchwil ac Addysg y Celfyddydau

22.5 awr yr wythnos

£21,074* – £24,657* (Gradd F) *Pro-rata

Dyddiad Cau : 20/05/2018

Rydym am benodi unigolyn i hwyluso, darparu a datblygu, ar y cyd â Rheolwr Oriel Myrddin, ddarpariaeth addysg sy’n gwella rhaglen arddangosfeydd Oriel Myrddin ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd, a cholegau ac oedolion yn Sir Gaerfyrddin.

Mae gallu cyfathrebu’n effeithiol yn Gymraeg yn ofynnol ar gyfer cyflawni’r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Catherine Spring ar 01267 224833.

Crëwyd y fainc hon gan Jordan Cannon, myfyriwr blwyddyn gyntaf yng Ngholeg Plas Dwbl. Coleg arbenigol i oedolion ifanc ag anghenion dysgu cymhleth yw Plas Dwbl (Ymddiriedolaeth Ruskin Mill).

Fe’i gwnaed o un gangen onnen a gwympwyd gan Jordan gan ddefnyddio offer llaw (gallwch weld olion y llif ar y sedd). Gwnaed y fainc gyfan o un boncyff gan ddefnyddio dulliau ac offer traddodiadol dan arweiniad Rhys Townsend, tiwtor Gwaith Coed Gwyrdd.

Dywed Jordan “Cadair i ddau yw hon, a oedd yn golygu y gallai rhywun eistedd gyda mi ac ni fyddwn yn teimlo mor unig.”

 

Barcelona Chair, Model No. MR90, 1929
Dur gwastad chrome, lledr  / Chromed flat steel, leather

Dyluniad / Design: Mies van der Rohe and Lily Reich
Ailgyflwyniad / Reissue: Knoll International, US

Design Museum Collection

 

 

Arddangosfa oddi ar y safle yn Amgueddfa ac Oriel Gelf Parc Howard, Heol Felinfoel, Llanelli SA15 3LJ

Cydweithrediad rhwng Oriel Myrddin a Gwasanaeth Amgueddfeydd Sir Gaerfyrddin gan ddiolch i Tim Bowen Antiques

 

 

 

Save

Fibreglass Felt Chair, 1994

Ffeibrwydr, Alwminiwm

Dyluniad: Marc Newson

Production gan Cappellini, Italy

Design Museum Collection

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Pâr

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf