Arddangosfa oddi ar y safle yn Amgueddfa ac Oriel Gelf Parc Howard, Heol Felinfoel, Llanelli SA15 3LJ

Cydweithrediad rhwng Oriel Myrddin a Gwasanaeth Amgueddfeydd Sir Gaerfyrddin gan ddiolch i Tim Bowen Antiques

 

 

 

Save

Fibreglass Felt Chair, 1994

Ffeibrwydr, Alwminiwm

Dyluniad: Marc Newson

Production gan Cappellini, Italy

Design Museum Collection

14 – 28 Ebrill 2018

Ochr yn ochr â’n harddangosfa ‘Chair/Cadair’ yn y brif oriel, rydwm yn arddangos hoff gadeiriau ein hymwelwyr a’r storïau a’r atgofion sydd ynghlwm wrthynt yn y cyntedd oriel.

“Cafodd y gadair hon ei dylunio a’i phwytho gan fy mam, Valerie Wood, sy’n 90 oed, yn ystod y 1980au, ac mae’n dathlu’r holl bethau y mae wrth eu bodd â nhw. Ffigwr fy nhad, yr oedd hi’n rhannu ei bywyd gydag ef, sydd fwyaf amlwg ar y cefn – byddent yn chwarae cerddoriaeth y Dadeni a gwisgodd y wisg hon pan arweiniodd y dathliadau 600 mlynedd yng Nghaerloyw. Gellir gweld ei phlant ynghyd â Lena, ein ci, a Lorna y ferlen y bu i ni ddysgu marchogaeth arni. Y tai lle buom yn byw, a greodd gyda Dad, yr eglwysi cyfagos a’r cyfan wedi’i amgylchynu gan y gerddi yr oedd wedi eu plannu ac yn eu caru, coed a blodau ym mhobman.”

Dinah

 

 

31 Mawrth – 14 Ebrill 2018

Ochr yn ochr â’n harddangosfa ‘Chair/Cadair’ yn y brif oriel, rydym yn arddangos hoff gadeiriau ein hymwelwyr a’r storïau a’r atgofion sydd ynghlwm wrthynt yn y cyntedd oriel.

“Daeth y gadair hon o gartref y teulu yn Poole. Roedd yn eiddo i fy Anti Barbara a oedd yn dipyn o gymeriad – un o arwresau’r Rhyfel Mawr a oedd â choes bren. Roedd y gadair wedyn yn un o’r cadeiriau o gwmpas y bwrdd yn y gegin yn yr amrywiol fythnnod bach yr oeddem yn byw ynddynt yng ngorllewin Cymru o’r 1970au tan heddiw. Mae yn farciau pennau ffelt a phant arni ar ô gwahanol brosiectau celf, gwaith adnewyddu, plant ac wyrion. Roedd y coesau bob amser yn mynd ychydig yn rhydd; o bryd i’w gilydd byddwn yn eu rhoi wyneb i wared allan yn y glaw ac mae’r un yma wedi’I dal ynghyd gan bâr o deits.” 

Samantha Laurens

Mae Oriel Myrddin angen eich cadeiriau a’r atgofion sydd ynghlwm wrthynt!

Gall cadeiriau fod yn brydferth, yn ymarferol a hefyd yn wrthrychau sy’n llawn atgofion. Y gadair yr oedd eich tad-cu yn eistedd arni o flaen y tân, y gadair siglo lle yr oeddech wedi ceisio cael eich baban i gysgu, y gadair wrth y bwrdd yr oeddech wedi eistedd yng nghôl eich modryb i edrych ar lyfrau lluniau.

Ochr yn ochr â’n harddangosfa cadeiriau yn y brif oriel, byddwn yn arddangos hoff gadeiriau ein hymwelwyr – o gadeiriau breichiau i gadeiriau plygu – a’r storïau a’r atgofion sydd ynghlwm wrthynt. Caiff y cadeiriau eu harddangos ar blinth yng nghyntedd yr oriel, ac wrth ei hyml ceir stori ynghylch pam mai’r gadair hon yw eich ffefryn a’r atgofion a ddaw i’r meddwl. Caiff bob cadair ei harddangos am bythefnos. Os hoffech i’ch hoff gadair gael ei chynnwys yn yr arddangosfa, anfonwch e-bost atom, gyda llun o’r gadair a’ch stori/atgof –  emlaurens@sirgar.gov.uk

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Pâr

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf