Cymerwch pip ymlaen llaw ar Gwaith Maes, arddangosfa unigol gan y gwneuthurwarig o fri Dail Behennah. Mae hi wedi ei chydnabod yn rhyngwladol am ei ffurfiau hardd o bren helyg, gwyfrau a ac eitemau a gasgliwyd. Yn wneuthurwraig basgedi’n wreiddiol, cyrhaeddodd Dail drobwynt mawr yn ei bywyd yn ddiweddar wrth iddi hi ffarwelio a’i chartref yng Ngogledd Sir Benfro, ysbrydoliaeth y gwaith yma. Mae Dail yn fesitres ar ei chrefft, yn gallu cyfuno barddoniaeth lle a chof gydag arbenigedd technegol manwl.

Mae pob llinell, cyfarfyddiad a chysylltiad yn gofnod wedi’i ystyried yn ofalus o daith gorfforol ac emosiynol- i gyd wedi’u gwreiddio yn y rhan hon o Gymru.

Yn ystod gyrfa o 25 mlynedd mae Dail wedi dangos mewn arddangosfeydd a gwneud comisiynau mawreddog ar draws y byd ac mae ei gwaith mewn nifer o gasgliadau cyhoeddus yn y DU, UDA ac Ewrop.

Arddangosfa ar agor: 28Mai-30 Gorffennaf 2016 Llun-Sad 10 am-5pm

 

Rydym yn falch iawn o allu cynnig cyfle prin i chi gymryd rhan mewn gweithdy dau ddiwrnod arbennig yn Oriel Myrddin gyda Dail Behennah. Dyma cyfle prin i brofi’r broses greadigol ac i ddechrau creu eich gwrthrychau eich hun.

Bwydwch eich ymarfer creadigol ar weithdy penwythnos gyda Dail Behennah: Ymatebion i’r bwrdd natur

11 a 12 Mehefin 2016, 10.30-4pm.

I gyd-fynd â’i sioe unigol Gwaith Maes yn Oriel Myrddin , rydym yn cynnig gweithdy dau ddiwrnod creadigol gyda Dail Behennah . Yn ystod y cwrs deuddydd byddwch yn cael eich tywys i fyfyrio ar yr arddangosfa am ysbrydoliaeth ac yna cydosod bwrdd natur gan ddefnyddio gwrthrychau a ddarganfuwyd. Byddwch yn gwneud cyfres o samplau sy’n archwilio priodweddau gwifren, ffoil a gwrthrychau a ddarganfuwyd ac yn gwneud eich gwrthrychau bach eu hunain mewn ymateb i’r bwrdd natur. Cyfle i weld proses artistig Dail a rhoi lle i ddatblygu eich syniadau a sgiliau gwneud eich hun. Dechreuwch gerdded a chasglu a dewch â’ch gwrthrychau a ddarganfuwyd ar gyfer y bwrdd natur.

Y Gost £120

Addas ar gyfer 16+ oed.

Darperir Te a choffi. Mae angen i gyfranogwyr ddod phecyn bwyd. Nid oes angen unrhyw brofiad gwaith metel blaenorol. Darperir deunyddiau ond gallwch ddod a phethau ynchwanegol i arbrofi.

Rhaid archebu lle- Ffoniwch 01267 222775, neu e-bostiwch SStacey@carmarthenshire.gov.uk

 

Mae’r arddangosfa Notorious, gan Anthony Rhys ( 9 Ionawr – 12 Mawrth 2016) yn dangos cyfres o bortreadau pwerus wedi eu hysbrydoli gan straeon go iawn a ffotograffau o Archifau Caerfyrddin. Mae’r arddangosfa hon yn cynnig cyfle gwych ar gyfer defnydd trawsgwricwlaidd gan ei fod yn cyffwrdd ar hanes lleol Cymru Fictoraidd, llythrennedd, materion cymdeithasol a moesol yn ogystal â chelf weledol.

Archebwch daith dywys am ddim o’r arddangosfa gyda’n staff addysg a lawrlwytho’r adnodd ystafell ddosbarth rhad ac am ddim i’w defnyddio yn yr ysgol .

Adnodd ysgolion Drwg-enwog

Adnodd Drwg-enwog i Ysgolion

Cliciwch yma i lawrlwytho’r templed papur newydd Drwg-enwog

Templed Papur Newydd

Anfonwch gopïau o bapurau newydd gorffenedig eich grŵp i chynnwys yn ein oriel ar-lein .

 

rhydygorsmuralBu disgyblion o Ysgol Arbennig Rhydygors gweithio gyda’r artist leol Swci Delic i fywiogi cornel dywyll yn Nhre Caerfyrddin. Gallwch weld eu murlun yn lon rhwng Pandora Shop, 1 Heol Awst a chefn Marchnad Caerfyrddin.

“Am nifer o flynyddoedd mae Oriel Myrddin wedi bod yn gweithio gyda disgyblion Rhydygors, gan ddod â nhw i gysylltiad gyda artistiaid proffesiynol, sbarduno ysbrydoliaeth ac ehangu gorwelion gyrfaol. Mae’n bleser gweld sut mae creadigrwydd y bobl ifanc hyn yn cael effaith mor bositif ar y dref. ” (Swyddog Addysg Dros Dro Seren Stacey)

Yna penderfynodd y disgyblion i ddatblygu eu syniadau dylunio i creu amrywiaeth o gynhyrchion gallent werthu yn lleol. Mae eu medrau menter yn tyfu, ynghyd â dealltwriaeth go iawn o reolaeth ariannol. Maent eisoes wedi cynllunio sut y bydd yr elw yn cael ei wario. Bydd ardal cwrt yr ysgol yn cael ei ddatblygu i fod yn ofod oriel awyr agored a bydd yn cynnwys sied fach ar gyfer cerddoriaeth, perfformiad ac adrodd straeon. Datblygodd y disgyblion eu dyluniadau patrymog i astudiaethau llinell syml y gellid wedyn trosglwyddo i torrwr laser digidol 2D i creu ffobiau allwedd. Defnyddiwyd y cynlluniau i gynhyrchu cardiau hefyd.IMG_1405

Os hoffech chi i gefnogi eu prosiect menter mae eu cynnyrch ar gael yn Oriel Myrddin Gallery yn ystod yr arddangosfa Gwneuthurwyr y Farchnad (7 Tachwedd – 31 Rhagfyr 2015)IMG_1401

Wedi’i ysbrydoli gan ein harddangosfa Marchnad Gwneuthurwyr mae ein prosiect addysg tymor hwn yn canolbwyntio ar sgiliau menter. Daeth myfyrwyr o Goleg Sir Benfro, Ysgol Brynteg ac Ysgol Rhydygors i ymweld â’r oriel gyda’r her o ddod o hyd i syniad gwych ac yn mynd ag ef yr holl ffordd o gynhyrchu i’r farchnad. Daethant i weld sut mae artistiaid a dylunwyr yn creu a chyflwyno eu gwaith er mwyn gwerthu. O’r bariau siocled arbennig i sanau gwlân moethus, cerameg wedi ei wneud a llaw i sgarffiau a siwmperi wedi eu gwau yng Nghymru, rhoddwyd y gwneuthurwyr yn yr arddangosfa hon ysbrydoliaeth i’n dysgwyr ni ystyried sut i ddenu prynwyr drwy wneud pethau defnyddiol, gwreiddiol a hardd. Yn stiwdio yr oriel cymerodd pob grwp rhan mewn gweithdy creadigol i ddatblygu eu cynnyrch eu hunain. Dysgodd myfyrwyr coleg Sir Benfro rhwymo llyfrau, gwnaeth Ysgol Brynteg dros 50 o sêr fel addurniadau coeden Nadolig a gwnaeth disgyblion Rhydygors bagiau tote wedi addurno a weldio i greu addurniadau metel. Roedd hon yn ffordd hwyliog a chreadigol i astudio menter fel pwnc curicullum, gan ddangos egwyddorion mentergarwch yn ymarferol; sgiliau rhifedd, ymchwil marchnad, creadigrwydd, cyflwyno ac arddangos. Rydym yn edrych ymlaen at glywed sut mae eu cynhyrchion wedi gwerthu yn eu marchnadoedd ysgol a ffeiriau yn y flwyddyn newydd!

Ffilmiau diolch i Amgueddfa V & A

Grayson Perry yn sgwrsio am ei argraffiadau o’r Athro Richard Slee

Grayson Perry Discusses a Richard Slee yn sgwrsio am y darn ‘Sausage’

Richard Slee a Grayson Perry yn sgwrsio am ‘Landscape with Hippo’

 

https://orielmyrddingallery.co.uk/cy/2015/07/4291/

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf