Mae nifer o gyfleoedd ariannu ar gael i artistiaid a sefydliadau yr effeithiwyd arnynt gan Covid-19. Rydym wedi ceisio llunio rhestr o’r rhai yr ydym yn gwybod amdanynt yma. Mae’r rhain i gyd drwy ffynonellau allanol felly defnyddiwch y dolenni yn hytrach na chysylltu â ni yn uniongyrchol. Rydym yn gobeithio eich bod yn aros yn ddiogel yn ystod y cyfnod anodd hwn ac yn edrych ymlaen yn fawr at ail-agor pan fydd yn ddiogel gwneud hynny a gobeithio y byddwn yn eich gweld eto yn yr oriel yn fuan:

Cyngor Celfyddydau Cymru: Cronfa Gwytnwch y Celfyddydau: Cymorth brys i unigolion a sefydliadau yn ystod Covid-19: https://arts.wales/cy/ariannu/coronafeirws

 

Time Space Money: Mae’r Artists Information Company yn cynnig bwrsariaethau rhwng £500 a £1,500 i helpu i gefnogi’r rhai y mae’r coronafeirws wedi effeithio ar eu bywoliaeth: https://www.a-n.co.uk/news/a-n-bursaries-time-space-money-open-for-applications/

 

Cronfa Pobl a Lleoedd y Loteri Genedlaethol ar gyfer sefydliadau gwirfoddol neu gymunedol ar lawr gwlad i helpu i gefnogi pobl a chymunedau sy’n cael eu heffeithio gan Covid-19: https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/funding/programmes/people-and-places-medium-grants

 

Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol ar gyfer sefydliadau gwirfoddol neu gymunedol sy’n helpu i gefnogi pobl a chymunedau sy’n cael eu heffeithio gan Covid-19: https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/funding/programmes/national-lottery-awards-for-all-wales

 

Network: Mae National Theatre Wales a Theatr Genedlaethol Cymru yn galw am gomisiynau newydd i wneud Theatr Fyw mewn mannau digidol yn ystod y cyfyngiadau symud: https://www.nationaltheatrewales.org/cy/ntw-projects/network-comisiynau-digidol-newydd/

 

The Royal Variety Charity: I’r rhai yn y diwydiant adloniant sy’n cael anawsterau: http://www.royalvarietycharity.org/news/detail/assistance-for-those-affected-by-covid-19

 

Bydd manylion am gyfleoedd newydd i artistiaid, ysgolion a sefydliadau fod yn rhan o gyllid ‘Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau’ Cymru yn cael eu cyhoeddi ddydd Llun 28 Ebrill: https://creativelearning.arts.wales/cy/clta-hafan

 

Artists support pledge: Ar gyfer pob £1000 o waith rydych yn gwerthu byddwch yn prynu darn gan artist arall am £200: https://www.instagram.com/artistsupportpledge/?utm_source=ig_embed

 

Aelodaeth am ddim o Ffederasiwn y Diwydiannau Creadigol am 6 mis: https://www.creativeindustriesfederation.com/news/free-federation-membership-six-months?fbclid=IwAR3PJBVKsG3zzdlILHtXHLY_gBq_FGfwy23TBKMJx6gP4PdTYZ8dZaDFBtY

 

Mae Gallery at Home yn lansio arddangosfa dros dro ‘Somewhere over the Rainbow’ ar gyfer artistiaid oed ysgol / coleg i gyflwyno gwaith a fydd wedyn yn cael ei werthu er budd elusen! Ewch i’w gwefan i gael rhagor o fanylion: https://www.galleryathome.co.uk/about

 

I gael cymorth i ysgrifennu eich cais am grant: https://www.gasworks.org.uk/events/uk-artist-grant-writing-support-2020-04-14/

 

Cymorth a chyngor i’r sector diwylliannol: www.peoplemakeitwork.com

Croeso i’r dosbarth celf ar-lein yr wythnos hon! Heddiw bydd Emily yn eich dysgu sut i wneud eich bocs gwehyddu eich hun. Gallwch hyd yn oed geisio gwehyddu eich patrwm enfys eich hun! Gwyliwch, gwnewch a rhannwch eich canlyniadau ar ein tudalen Facebook: https://www.facebook.com/orielmyrddin/

Dymuno Pasg hapus i bawb. Dyma Emily gyda dosbarth celf arall, yn dangos syt i wneud cwningen bach Pasg eich hun – Mwynhau!

Yn ystod Ysgol Gelf Oriel Myrddin yr wythnos hon, bydd Emily yn dangos i chi sut i greu eich popwyr parti eich hun allan o hen rolyn papur tŷ bach. Methu aros i roi cynnig ar hwn! Gallwch greu a rhannu eich creadigaethau gyda ni ar ein tudalen Facebook: @orielmyrddin

 

Yn rhan nesaf ein dosbarth celf ar-lein yr wythnos hon, bydd Emily yn ein dysgu sut i wneud automata gloÿnnod byw gan ddefnyddio’r pegiau sydd yn eich tŷ.

Beth am roi cynnig arni a rhannu eich creadigaethau ar Facebook!

Byddwch yn ddiogel, arhoswch gartref a mwynhewch.

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Gweithdy

Atgofio Derw…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf