Cefnogwch yr oriel

Helpwch ni i hyrwyddo’r celfyddydau gweledol yn Sir Gaerfyrddin

A hoffech chi fod yn gymwynaswr neu’n noddwr a’n helpu i barhau i hyrwyddo’r celfyddydau gweledol yng Nghaerfyrddin?

Os felly, mynnwch air â Catherine Spring, Rheolwr yr Oriel, drwy ffonio 01267 222775.

“This gallery works really hard to keep us in touch with contemporary art practice and is far superior to so many outlying London”

Mae rhoddion yn ein helpu i barhau i wireddu ein gweledigaeth ar gyfer gwaith uchelgeisiol Oriel Myrddin o ran rhaglenni, gwaith addysg a chymuned, sgyrsiau, digwyddiadau a phrosiectau, a’n helpu i barhau i fod am ddim i’r cyhoedd.

Gallwch roi’n ddienw yn yr oriel. Os hoffech roi swm unigol mwy cysylltwch â Catherine Spring yn uniongyrchol

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Gweithdy

Atgofio Derw…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf