Canllawiau cyflwyno ar gyfer artistiaid

Mae’n bleser gan Oriel Myrddin dderbyn gwybodaeth ynghylch gwaith artistiaid proffesiynol a chrefftwyr o Gymru, y Deyrnas Unedig a’r tu hwnt. Rydym yn cynnal cyfarfod bob 3 mis ynghylch y rhaglen arddangosfeydd felly a fyddech cystal â chysylltu â’r oriel er mwyn cael gwybod y dyddiad cau ar gyfer y cyflwyniadau nesaf.

Yn gyffredinol, bydd oddeutu 50% o’r arddangosfeydd â thuedd crefft a/neu ddylunio ac oddeutu 50% â thuedd celfyddyd gain.  Bydd oddeutu 50% o’r arddangosfeydd mewn blwyddyn yn cynnwys gwaith artistiaid/gwneuthurwyr o Gymru. Bydd o leiaf un o’r sioeau hyn mewn blwyddyn yn cael eu creu gan yr oriel.  Fel arfer, rydym yn cyflwyno sioe ag amrywiaeth o bethau ar werth adeg y Nadolig.

 

Y brif oriel:

Os hoffech gael eich ystyried ar gyfer arddangosfa fel rhan o raglen y brif oriel, anfonwch eich cynnig at Reolwr yr Oriel, Catherine Spring drwy Dropbox CMSpring@sirgar.gov.uk (peidiwch ag anfon delweddau nac atodiadau ffeil mawr drwy’r e-bost).

Dylai eich cynnig gynnwys:

  • 6 x delwedd ddiweddar o’ch gwaith
  • Dolenni cyswllt â’ch gwefan neu broffil ar-lein
  • Datganiad artist byr
  • Cynnig arddangosfa – dylai hwn gynnwys pam yr hoffech weithio gydag Oriel Myrddin

Mae’r tîm rhaglennu’n cwrdd oddeutu bob 3 – 4 mis.

Artistiaid a gwneuthurwyr dan sylw:

Fel rhan o raglen yr oriel mae gennym ddwy arddangosfa sy’n rhoi sylw i waith artistiaid a gwneuthurwyr unigol. Yn gyffredinol mae’r gwaith a ddewisir gan y tîm rhaglennu yn adlewyrchu themâu’r brif arddangosfa.  Os hoffech gael eich ystyried ar gyfer y cyfleoedd hyn, cyflwynwch eich cynnig fel yr uchod, ond gan nodi’n glir ar gyfer p’un yr hoffech gael eich ystyried.

Cyfres y Rhes Gefn: Gwaith dau ddimensiwn gan artistiaid Cymreig neu sy’n byw yng Nghymru, ar wal gefn siop yr oriel.

Y gwneuthurwr dan sylw: Crefftwaith gan wneuthurwyr o Gymru neu’r DU.

Siop yr Oriel:

Mae’r hyn sydd yn y siop yn Oriel Myrddin yn cynrychioli’r gorau o fyd crefftau a dylunio o Gymru, y DU a’r tu hwnt. Os hoffech gael eich ystyried o ran cael cynrychiolaeth yn y siop, cysylltwch â Rachel Vater gan roi dolen gyswllt â’ch gwefan neu broffil ar-lein. Os hoffech anfon delweddau neu atodiadau mawr, anfonwch nhw drwy Dropbox (peidiwch ag anfon delweddau nac atodiadau ffeil mawr drwy’r e-bost).

 

 

 

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Gweithdy

Atgofio Derw…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf