Amdanon

Covid-19 – Temporary closure of the gallery.

Mae pob un o’n harddangosfeydd wedi cael eu gohirio hyd nes y rhoddir gwybod fel arall. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl i’r oriel cyn gynted ag y mae’n ddiogel i wneud hynny.

Ni allwn aros i agor ein drysau eto ond rydym am wneud yn siŵr ein bod yn gwneud hyn mewn ffordd sy’n gwneud i chi deimlo mor ddiogel â phosib. Hoffem gael eich barn am Oriel Myrddin yn ailagor pan fydd yn ddiogel ac yn gyfreithlon i wneud hynny, beth fyddai’n eich helpu i deimlo’n gyfforddus a sut y byddech chi’n hoffi rhyngweithio â’r oriel yn y dyfodol. Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech dreulio ychydig funudau yn cwblhau ein harolwg.

Your Views – Re-opening Oriel Myrddin Gallery post-lockdown

A decision has been made to close Oriel Myrddin Gallery until the end of June. The safety of our staff and users is of paramount importance in making this decision. We will issue a further statements and advice for users as soon as possible and where possible customers will also be contacted directly. This closure decision will be reviewed constantly, and for further details in the interim,  please visit the Oriel Myrddin Gallery website and check for updates on the Facebook and Twitter pages.

 

Furthermore, we understand that many of our customers are concerned following the latest government guidance and have been in touch to ask about the status of bookings and payments. We will not be charging customers during periods of closure and will be looking at options to freeze, defer, or reimburse payments where applicable.

 

As you will appreciate, we are receiving a lot of messages both online and telephone. We are unable to respond to all individual messages right now, but rest assured that we will be in contact with all customers as soon as possible, so please bear with us.  These are unprecedented times, and we will of course do all we can to help our customers during these challenging times.

Oriel sy’n cael ei chyllido gan arian cyhoeddus yw Oriel Myrddin, a hi yw’r brif oriel o’i bath yn ne-orllewin Cymru. Mae gan yr oriel raglen gyfoes uchelgeisiol ac mae’n uchel ei pharch yn y sector. Cartref Oriel Myrddin yw adeilad rhestredig o Oes Fictoria ynghanol Caerfyrddin, ac mae gan yr oriel swyddogaeth hanfodol bwysig o ran egni diwylliannol a hunaniaeth y dref.

Bu i Ymddiriedolaeth Oriel Myrddin, wrth agor Oriel Myrddin ym 1991, fabwysiadu egwyddorion egalitaraidd a dyheadol Ysgol Gelf Caerfyrddin, a oedd wedi eu datgan gyntaf yn ystod agoriad swyddogol yr Ysgol Gelf ym 1892. Mae’r egwyddorion sylfaenol hyn yn dal i fod yn elfen greiddiol o waith Oriel Myrddin: fe’i sefydlwyd i fod yn oriel gelf gynhwysol a heriol y gall ymwelwyr lleol a rhanbarthol o bob oedran, cefndir a gallu fynd iddi, yn ddi-dâl, i gyfranogi o arddangosfeydd a rhaglenni addysg yr oriel.

Cynorthwyid Oriel Myrddin  gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

 

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf