Amdanon

Trwy gydol y pandemig Coronafeirws mae’r ddiogelwch ein cwsmeriaid wedi parhau i fod yn brif flaenoriaeth inni. I’r rhai ohonoch sydd wedi ymweld a Oriel Myrddin ers ail agorodd ni ym Mis Awst, byddwch wedi gweld yr holl weithdrefnau diogelwch newydd yr ydym wedi’u rhoi ar waith i sicrhau eich ymweliad gyda ni yn ddiogel â phosibl.

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru i gyflwyno cyfnod atal (‘firebreak’) mewn ymateb i’r achosion o COVID-19 yng Nghymru, bydd Oriel Myrddin yn cau o 3pm ddydd Gwener 23 Hydref. Byddwn ni yn ail agor dydd Mawrth 10 Tachwedd gyda ein harddangosfa Gaeaf. Rydym yn edrych ymlaen i weld chi.  

Oriel sy’n cael ei chyllido gan arian cyhoeddus yw Oriel Myrddin, a hi yw’r brif oriel o’i bath yn ne-orllewin Cymru. Mae gan yr oriel raglen gyfoes uchelgeisiol ac mae’n uchel ei pharch yn y sector. Cartref Oriel Myrddin yw adeilad rhestredig o Oes Fictoria ynghanol Caerfyrddin, ac mae gan yr oriel swyddogaeth hanfodol bwysig o ran egni diwylliannol a hunaniaeth y dref.

Bu i Ymddiriedolaeth Oriel Myrddin, wrth agor Oriel Myrddin ym 1991, fabwysiadu egwyddorion egalitaraidd a dyheadol Ysgol Gelf Caerfyrddin, a oedd wedi eu datgan gyntaf yn ystod agoriad swyddogol yr Ysgol Gelf ym 1892. Mae’r egwyddorion sylfaenol hyn yn dal i fod yn elfen greiddiol o waith Oriel Myrddin: fe’i sefydlwyd i fod yn oriel gelf gynhwysol a heriol y gall ymwelwyr lleol a rhanbarthol o bob oedran, cefndir a gallu fynd iddi, yn ddi-dâl, i gyfranogi o arddangosfeydd a rhaglenni addysg yr oriel.

Cynorthwyid Oriel Myrddin  gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

 

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Gweithdy

Atgofio Derw…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf