Amdanon

Oriel sy’n cael ei chyllido gan arian cyhoeddus yw Oriel Myrddin, a hi yw’r brif oriel o’i bath yn ne-orllewin Cymru. Mae gan yr oriel raglen gyfoes uchelgeisiol ac mae’n uchel ei pharch yn y sector. Cartref Oriel Myrddin yw adeilad rhestredig o Oes Fictoria ynghanol Caerfyrddin, ac mae gan yr oriel swyddogaeth hanfodol bwysig o ran egni diwylliannol a hunaniaeth y dref.

Bu i Ymddiriedolaeth Oriel Myrddin, wrth agor Oriel Myrddin ym 1991, fabwysiadu egwyddorion egalitaraidd a dyheadol Ysgol Gelf Caerfyrddin, a oedd wedi eu datgan gyntaf yn ystod agoriad swyddogol yr Ysgol Gelf ym 1892. Mae’r egwyddorion sylfaenol hyn yn dal i fod yn elfen greiddiol o waith Oriel Myrddin: fe’i sefydlwyd i fod yn oriel gelf gynhwysol a heriol y gall ymwelwyr lleol a rhanbarthol o bob oedran, cefndir a gallu fynd iddi, yn ddi-dâl, i gyfranogi o arddangosfeydd a rhaglenni addysg yr oriel.

Cynorthwyid Oriel Myrddin  gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

 

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Enamlo gyda Julia Griffiths Jones

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf