Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2020

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, gofynnon ni gwestiynau i’n gwneuthurwr dan sylw, Rachel Larkins, ynghylch ei hysbrydoliaeth a pha gyngor fyddai hi’n ei roi i artistiaid ifanc sy’n cychwyn arni.

  • Pa fath o heriau sy’n wynebu menywod yn y celfyddydau, yn eich barn chi?

Gall gweithio yn y celfyddydau fod yn waith caled ac nid yw’n talu’n dda bob amser, felly, yn aml gall fod yn fater o gydbwyso sawl rôl ar yr un pryd. Fel gwneuthurwr, rwyf wedi gweithio gyda myfyrwyr rhwng 16 ac 80 oed a chredaf fod goresgyn problemau hunanhyder o ran dangos eich gwaith i bobl eraill, waeth beth fo’ch rhyw a’ch oed, yn gallu bod yn heriol iawn hefyd.

  • A oes artist neu grefftwr penodol a wnaeth eich ysbrydoli?

Fe wnaeth tair dynes wahaniaeth mawr i’m gyrfa gynnar – Jane Wildgoose, yr artist a gynigiodd brofiad gwaith imi ar ôl graddio; Linda Fredericks, sylfaenydd Artsway lle roedd fy stiwdio gyntaf, a Kristin Baybars, casglwr a dylunydd teganau a brynodd un o’r darnau cyntaf a greais i gasglwyr (doli Hugan Fach Goch a’r blaidd). Roedd y tair yn hael iawn gyda’u hamser, gan roi anogaeth ac adborth gonest i mi.Allwn i ddim enwi dim ond un… mae yno’r artistiaid a’r ysgrifenwyr gweledol hynny yr wyf yn eu hedmygu, megis Angela Carter, Marina Warner, Rebecca Horn, Kiki Smith a llawer o grefftwyr ysbrydoledig yr wyf wedi bod yn ffodus i’w cyfarfod dros y blynyddoedd.

  • Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i fenywod ifanc sy’n dechrau ar eu gyrfaoedd fel artistiaid?

I fod yn onest, mae fy nghyngor yr un peth, waeth beth fo’ch rhyw (!). Ceisiwch ddod o hyd i ddilysrwydd yn yr hyn yr ydych yn ei wneud. Mae’r hyn sy’n ymddangos fel llwyddiant dros nos i bobl eraill, yn aml yn cael ei ragflaenu gan flynyddoedd o waith anweledig. Mae’n bwysig hoffi’r hyn yr ydych yn ei wneud yn fawr ond nid oes yn rhaid i hyn fod ar draul popeth arall. Gall hyrwyddo eich hun deimlo’n anghyfforddus o gymharu â’r pleser o greu, ond mae’n angenrheidiol. Rwy’n credu bod y cyfryngau cymdeithasol wedi gwneud yr agwedd hon o weithio ar eich liwt eich hun yn llawer haws yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac mae’n cynnig cyfleoedd gwych i gysylltu’n uniongyrchol â’ch cynulleidfa.

  • Mae eich gwaith yn cael ei ysbrydoli gan lên gwerin a straeon tylwyth teg, a oes gennych hoff gymeriad sy’n fenyw?

Mae’r Hugan Fach Goch yn un o’r cymeriadau hynny yr wyf yn dychwelyd ato dro ar ôl tro – mae’r stori ei hun yn gyfoethog o ran ei his-destun ac mae llawer o theorïau ynghylch ei gwreiddiau.

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Gweithdy

Atgofio Derw…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf