Y Bwrdd – Anja Dunk

Sut dechreuoch chi ar y llwybr hon? Oeddech chi’n gwybod yn wastad bod hwn oedd beth oeddech chi am wneud?

Rwy wedi bod yn dwli ar beintio a darlunio’n wastad. Rwy wedi ei wneud bob munud sbâr er pan wy’n cofio. Dechreuodd fy ngyrfa mewn bwyd yn 25 oed mewn lle arbennig o’r enw Ultracomida – ar wahân i’r coginio ei hun, y teimlad o goginio i eraill sy wedi rhoi’r dymuniad i mi wneud beth rwy’n gwneud nawr.

Sut mae’ch gwaith wedi datblygu ers dechrau ei wneud?

Mae’r rhan fwyaf o’r gelf rwy’n ei gwneud yn ffitio o gwmpas fy ngwaith arall fel cogyddes annibynnol. Felly rwy’n dueddol o dynnu, peintio a thorri leino mewn darnau mae eu maint yn hawdd i reoli. Dwi ddim yn hoffi cael cynlluniau sy’n parhau am gyfnod hir. Ar y cyfan rwy’n tynnu a pheintio bwydydd y dyddiau hyn. Mae’n adlewyrchu beth rwy’n gwneud i ennill arian.

 

Sut ydych chi’n ymosod at amser stiwdio – yn paratoi’r agwedd meddwl ar gyfer creu/gwneud? Ydych chi’n gweithio’n well ar adegau penodedig o’r dydd?

Yn anffodus mae amser stiwdio’n brin. Rwy’n ceisio ffitio mewn o leiaf un awr bob dydd ac yn aml iawn mae’n hwyr yn y nos. Y freuddwyd yw treulio cwpl o ddiwrnodau bob wythnos. Un peth rwy’n gallu dweud yw fy mod yn fwy cynhyrchiol gydag amser cyfyngedig. Rwy’n ceisio gwneud y gorau allan o’r amser byr sy gen i. Os mae gen i ddirwnod cyfan i beintio rwy’n gwneud yn llai o lawer!

 

Sut ydych yn herio’ch hun o fewn eich gwaith? Ydych chi’n meddwl y byddwch yn gweithio yn y cyfrwng hwn am byth?

Rwy’n ceisio ymestyn dros sawl cyfrwng mewn gwirionedd – dyma ffordd naturiol o wthio yn erbyn y ffiniau a gweithio tu allan i beth sy’n gyfforddus. Mae cyrsiau bach yn ffordd arbennig o geisio cyfrwng newydd. Es i ar gwrs penwythnos gan Ian Phillips a dyna ble dechreuodd fy nghyfres fach dorri leino.

Beth a fyddai/sy wedi bod eich comisiwn delfrydol?

Dwi ddim yn hoffi comisiynau gormod oherwydd gweithio dan bwysau disgwyliadau rhywun arall. Y comisiwn gorau y gwnes i yw mosäig grisiau. Y fi oedd wedi gosod y disgwyliadau o’r dechrau a felly roedd gen i weledigaeth glir o’r darn terfynol.

Rydym yn gwybod bod sianelau cyfryngau cymdeithasol fel Instagram yn chwarae rôl ganolog erbyn hyn yn rhoi llwyfan i artistiaid. I ba raddau ydych chi wedi elwa oherwydd?

Ydych chi’n credu y byddai’n bosibl y bydd yn wir gymryd lle oriel draddodiadol?

Mae’n llwyfan bwysig iawn yn fy marn i. Mae wedi chwarae rôl enfawr wrth gyrraedd lle yr ydw i heddiw. Er hynny dwi ddim yn credu y gellir ailososd oriel draddodiadol. Mae rhywbeth mor arbennig am sefyll yn agos at gelfwaith yn y cnawd. Dim ond mewn orielau ydy’r teimlad yna yn dod. I mi, egni a sïon oriel yw hanner y pwynt – rwy’n dwli ar weld ymatebion pobl i gelfweithiau.

 

Oes arddangosfa ddiweddar yr ydych wedi bod yn dwli arni hi a hoffech fod pawb yn mynd i’w gweld?

Gwelais i arddangosfa gan Mark Frith yng Ngerddi Kew yn ddiweddar. Cyfres o ddarluniadau graffit o dderw ar raddfa fawr oedd hi – methu credu sut mor odidog oeddent.

Beth sydd yn y dyfodol i chi a’ch gwaith? Oes gennych gynlluniau cyffrous ar gyfer 2020?

Mae llawer mwy o ryseitiau a thoriadau leino ar y ffordd!

 

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Gweithdy

Atgofio Derw…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf