Y Bwrdd – Alice-Andrea Ewing

Sut dechreuoch chi ar y llwybr hon? Oeddech chi’n gwybod yn wastad bod hwn oedd beth oeddech chi am wneud?

Roeddwn i’n gwybod yn wastad bod eisiau gwneud celfwaith ond mewn gwirionedd doeddwn i ddim yn fy gweld yn gweithio ag efydd ac yn bendant nid fel toddwr a cherflunydd a’r ffowndri yng nghanol fy ngwaith. Penderfynais astudio Hanes Celfyddyd fel gradd yn hytrach na Chelfyddyd Gain fel canlyniad o wybod bod eisiau gwneud fy ngwaith fy hun. Roeddwn am gasglu sut gymaint o gyfeiriadau a dylanwadau ag sy’n bosibl heb gyfyngu i un ysgol o feddwl na hoffter tiwtor. Gan ddilyn cwrs academaidd iawn, roedd darganfod y ffordd yn ôl i’r stiwdio yn arwain trwy amryfusedd at weithio ag efydd.

Sut mae’ch gwaith wedi datblygu ers dechrau ei wneud?

Yn gyntaf drwy newid y cyfrwng – gan symud o beintio i waith tri dimensiwn. O fewn hwnna mae wedi newid o lawer wrth imi ddysgu mwy am y broses a’r deunyddiau rwy’n gweithio â nhw.

O fewn fy ymarfer ehangach, mae cynnwys y gwaith yn newid yn eithaf aml. Mae’n perthyn i beth rwy’n darllen neu ymchwilio o gynllun i gynllun. Mae yna gynlluniau fel fy stiwdio Pomarius sy wedi tyfu ac yn dod yn annibynnol fel cyfres barhaol o grefft a dylunio. Ond mae’r gwaith yn bwydo’n ôl at fy ymarfer cyffredin a datblygu gweithiau newydd mae ganddynt estheteg wahanol iawn.

Sut ydych chi’n ymosod at amser stiwdio – yn paratoi’r agwedd meddwl ar gyfer creu/gwneud? Ydych chi’n gweithio’n well ar adegau penodedig o’r dydd?

Rwy’n ceisio bod yn y stiwdio bob dydd, hyd yn oed am gwpl o oriau. Rwy wedi ceisio hefyd cael amser seibiant dros y benwythnos ar gyfer darllen a darganfod diddordebau newydd hyd yn oed os mae’n meddwl mynd am dro rhywle.

Mae castio fy ngwaith fy hun yn rhoi rhythm rhyfedd. O dro i dro rydych chi’n tynnu allan o fod yn greadigol er mwyn gweithio fel technegydd ar gyfer yr arllwys neu’r odyn. Er hynny mae’n gadael amser i feddwl ac yn codi awydd dychwelyd at ddarn neu syniad blaenorol.

Sut ydych yn herio’ch hun o fewn eich gwaith? Ydych chi’n meddwl y byddwch yn gweithio yn y cyfrwng hwn am byth?

Rwy’n credu bydd efydd a chwyr (yr ail rwy wir yn gweithio â fe) yn rhan annatod o’m gwaith. Er hynny rwy wedi newid o’r blaen ac rwy’n gallu gweld fy hun yn ychwanegu at y deunyddiau hyn yn fy ngwaith yn hytrach na gadael y ffordd hon o weithio.

Beth a fyddai/sy wedi bod eich comisiwn delfrydol?

Gyda Pomarius rwy eisoes wedi bod yn dwli ar weithio â rhywun mae ganddynt ddealltwriaeth ddwys o Fotaneg a Garddio. Mae yna sut gymaint i’w ddysgu ohonynt. Hwnna a chomisiynau sy’n dod o straeon personol dyfnion a pherthynasau â llefydd. Bob tro, dyna’r comisiynau sy’n rhoi y mwyaf boddhad. Cyfoethogir y gweithiau gan y tarddiad.

Rydym yn gwybod bod sianelau cyfryngau cymdeithasol fel Instagram yn chwarae rôl ganolog erbyn hyn yn rhoi llwyfan i artistiaid. I ba raddau ydych chi wedi elwa oherwydd? Ydych chi’n credu y byddai’n bosibl y bydd yn wir gymryd lle oriel draddodiadol?

Rwy’n credu bod artistiaid a cheidwaid wedi bod yn trafod y pwnc hwn ers y 1930au. Mae amrywiol lwybrau a chyfryngau newydd wedi cael eu creu ar gyfer ymchwilio profiad a derbyniad celfwaith, anghenion presenoldeb corfforol ar waith a rôl y gynulleidfa. Ar y cyfan dwi ddim yn ymddiried yn negyddiad cyfan ein bodlaeth gorfforol a’r teimlad arbennig sy’n dod wrth fod yn bresennol gyda gwrthrych neu mewn lle. Mae arna i ychydig o dristwch wrth feddwl y gellir ei ailosod yn hollol. Mae’n teimlo ychydig fel agwedd dechgarol. Dylen ni amddiffyn profiad a derbyniad lle’r mae’n bosibl.

Er hynny rwy’n gweithio â chyfrwng mae ganddo ganodiadau cadwrol ac mae’n rhaid i mi fod yn ofalus am fod yn rhagfarnllyd yn erbyn cyfryngau newydd. Mae gweld gwaith drwy’r llwyfannau hyn yn wych os dyna’r unig ffordd y byddech chi’n eu gweld neu glywed amdanynyt. Mae’n wych hefyd bod eich gwaith chi yn cael eu gweld yn yr un ffordd.

Oes arddangosfa ddiweddar yr ydych wedi bod yn dwli arni hi a hoffech fod pawb yn mynd i’w gweld?

Yn anffodus amser maith yn ôl oedd yr arddangosfa hon – roedd arddangosfa Rose Wylie yn Orielau Serpentine yn wir sythweledol. Hoffwn i weld darnau efydd Eddie Martinez eto hefyd.

Beth sydd yn y dyfodol i chi a’ch gwaith? Oes gennych gynlluniau cyffrous ar gyfer 2020?

Rwy’n bwriadu dychwelyd ac arddangos y gweithiau dechreuais i yn Awstralia yn gynharach eleni. Mae myfi a’m partner castio/ffowndri, yr artist Freddy Morris, yn gobeithio rhedeg cynllun castio efydd gydag ysgol yn Awstralia yn cymryd rhan hefyd. Rwy’n edrych ymlaen hefyd i ddatblygu cysylltiadau â gerddi newydd ar gyfer Pomarius.

 

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Gweithdy

Atgofio Derw…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf