Tu ôl i Ddrysau Agored gan Freshwest

Wythnos o osodiadau fideo a sain cydweithredol yn rhan o’r Prosiect Adeiladu yn Oriel Myrddin.

Ar gyfer finale’r Prosiect Adeiladu bydd Freshwest yn ymateb i’w osodiad ei hun yn ystod wythnos gyffrous o osodiadau sain a fideos byr. Gan ddechrau ddydd Gwener 15 Mawrth, bydd y Prosiect Adeiladu yn atseinio wrth i’r gwahanol seinweddau a ffilmiau byr darddu o’r tu mewn i’r tai plastr sydd wedi’u gosod ledled yr arddangosfa.

Mae Freshwest ac Oriel Myrddin hefyd yn awyddus i wahodd aelodau o’r cyhoeddi ddod yn rhan o’r arddangosfa hon drwy roi cyfle i chi i wneud a chyflwyno eich ‘ffilm fer’ eich hun’.

 

A oes diddordeb gennych? Gwyliwch y ffilm fer hon am ysbrydoliaeth a darllenwch isod……

 

Beth fydd yn digwydd?

Bydd Freshwest yn gosod sgriniau bach yn nifer o’r tai plastr yma ac acw yn y gosodiad. Bydd y tai plastr hyn yn arddangos ffilmiau byr a seinweddau gan Freshwest, myfyrwyr o Ysgol Gelf Caerfyrddin a CHI – y cyhoedd.

Dychmygwch!

Pan fydd ymwelwyr yn cerdded i mewn i Oriel Myrddin byddant yn clywed sain yn deillio o’r tai plastr. Wrth gerdded o amgylch y gosodiad byddant yn edrych i mewn drwy’r drysau a’r ffenestri i gael cipolwg ar y bydoedd bach y tu mewn. Pa olygfa y byddech chi’n ei chreu?

Y Brîff

Creu ffilm/golygfa heb fod yn hirach na 1 munud. Gallai fod mor syml â ffilm ohonoch chi’n coginio pryd o fwyd yn eich cegin neu’ch ci yn cyfarth ar y postmon; neu mor gymhleth â ffilm gyffrous fach y tu ôl i ddrysau caeedig neu ffilm haniaethol megis atgof o ystafell.

 Manylion penodol

 • Nid oes angen i chi fod yn wneuthurwr ffilm i gymryd rhan.
 • Er mwyn gwneud pethau’n haws, rydym yn hapus i chi ddefnyddio’ch ffôn i ffilmio.
 • Rydym yn annog sain, ond nid yw’n hanfodol, ond cofiwch dim cerddoriaeth!
 • Dylech ffilmio eich ffilm ar fformat tirlun (gyda’ch ffôn ar ei ochr).
 • Cofiwch gadw eich ffôn mor llonydd â phosibl a defnyddiwch stand drithroed os oes un gennych.
 • Mae’n rhaid i chi gael caniatâd unrhyw un sy’n ymddangos yn eich ffilm.
 • Ni ddylech gynnwys unrhyw ddelweddau na sain nad oes gennych ganiatâd i’w defnyddio.
 • Mae’n rhaid i’ch ffilm fod yn addas ar gyfer cynulleidfa deuluol.
 • Os nad ydych yn defnyddio eich ffôn i greu’r ffilm, cadwch y ffeil ar fformat MP4
 • Gallwch greu cylch ffilm o hyd at 1 munud, neu gallwn wneud hyn ar eich rhan.
 • Gallwch lwytho eich ffilm drwy glicio ar y ddolen  hon.
 • Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes arnoch angen unrhyw gymorth technegol, cysylltwch â marcus@freshwest.co.uk
 • Mae Freshwest ac Oriel Myrddin yn cadw’r hawl i beidio â dangos ffilmiau anaddas.
 • Peidiwch ag anfon eich ffilm hyd nes y byddwch wedi darllen y cytundeb hwn: Rwy’n cytuno bod gennyf ganiatâd llawn i ddangos y ffilm fer a gyflwynwyd ar gyfer y gosodiad ‘Tu ôl i Ddrysau Agored’ yn Oriel Myrddin 15/03/19 – 23/03/19. Rwy’n rhoi sicrwydd nad yw’n cynnwys deunydd sy’n tramgwyddo, mae’n addas ar gyfer cynulleidfa deuluol ac nid yw’n torri unrhyw hawlfraint drwy ei sgrinio mewn man cyhoeddus.

Diolch i chi ac edrychwn ymlaen at gael eich ffilmiau.

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Gweithdy

Atgofio Derw…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf