Chwe Ymateb: Tim Stokes

Mae chwech o bobl greadigol ac artistiaid gwahanol iawn wedi cael eu dewis i dreulio un diwrnod yr un yn Oriel Myrddin er mwyn ystyried ac ymateb i syniadau ac estheteg ein harddangosfa bresennol Y Prosiect Adeiladu. Dewch i’r oriel i weld beth mae pob artist yn ei wneud yno.

Tim Stokes / Dydd Sadwrn 23 Chwefror 2019  10am – 4pm

Mae Tim yn gweithio fel technegydd creadigol ac yn cefnogi ystod o brosiectau amrywiol gan gydweithio’n aml ag artistiaid a dylunwyr eraill.

Mae ei waith celf wedi cael ei ddangos ledled y DU yn ogystal ag yn Fenis, Rhufain, yr Almaen a Brasil. Yn aml, mae ei waith yn seiliedig ar amser, drwy ffurfiau animeiddio, fideo a pherfformiad. Yn ei waith diweddaraf, mae Tim wedi bod yn ymchwilio ac yn arbrofi â syniadau a deunyddiau sy’n archwilio’r corff mewn perthynas â’i amgylchedd

gan roi ystyriaeth i oroesi, chwarae a rhyngweithio.

Mae Tim yn dysgu ar y cwrs Celf a Dylunio Sylfaen yng Ngholeg Celf Abertawe (PCDDS) ac mae hefyd yn darlithio ar sawl cwrs gradd arall. Yn ogystal, mae Tim hefyd yn cefnogi amrywiaeth o brosiectau Cymunedol a Threftadaeth ac yn cefnogi Oriel Mission yn Abertawe.

 

Mae tair thema yn tanategu ymateb Tim i’r Prosiect Adeiladu:

Alcemi – Arbrofi â chymysgeddau sy’n peri ymdeimlad o ddiraddiad ac erydiad – efallai cwymp yn y pen draw.

Twf – Ymgorffori elfennau naturiol yn yr adeiladau, megis blodau gwyllt sy’n tyfu’n gyflym, berwr, gweiriau, a chaniatáu iddynt oresgyn yr anheddiad.

Llif – Syniadau’n ymwneud â gorboblogi, neu ddylifiad sydyn pobl y mae angen cartrefi arnynt, a natur dros dro deunyddiau ac adeileddau.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Amanda Blake – Dydd Sadwrn 2 Chwefror
David Jones – Dydd Sadwrn 9 Chwefror
Millie Marotta – Dydd Sadwrn 16 Chwefor
Tim Stokes – Dydd Sadwrn 23 Chwefror
Ivan Black – Dydd Mercher 6 Mawrth
Niall Maxwell (Rural Office for Architecture) – Dydd Llun 11 Mawrth

 

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Chwe Ymateb

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf