Chwe Ymateb: Niall Maxwell (Rural Office for Architecture)

Mae chwech o bobl greadigol ac artistiaid gwahanol iawn wedi cael eu dewis i dreulio un diwrnod yr un yn Oriel Myrddin er mwyn ystyried ac ymateb i syniadau ac estheteg ein harddangosfa bresennol Y Prosiect Adeiladu. Dewch i’r oriel i weld beth mae pob artist yn ei wneud yno.

Niall Maxwell / Dydd Llun 11 Mawrth 2019  10am – 4pm

Niall Maxwell yw sylfaenydd a phennaeth Rural Office for Architecture, sef practis pensaernïol siartredig RIBA sydd wedi ennill gwobrau ac a leolir yng Nghaerfyrddin, Cymru.

Mae’r practis wedi ennill nifer o wobrau ers cael ei sefydlu yn 2008.  Yn fwyaf diweddar, enillodd wobr Tŷ y Flwyddyn RIBA 2017 a derbyniodd Wobr Genedlaethol RIBA am ei Ystâd Carbon Niwtral, Caring Wood yng Nghaint – datblygiad sydd wedi torri tir newydd. Roedd Niall yn aelod o banel beirniadol 2018 ar gyfer Tŷ y Flwyddyn, fel y dangoswyd ar Grand Designs.

Yn ddiweddar cafodd Rural Office for Architecture ei ddewis gan y Sefydliad Pensaernïaeth fel un o’r practisau datblygol gorau yn y DU a chafodd ei gynnwys gan Rowan Moore yn yr Observer fel un o’r practisau bach gorau yn y DU.

Yn 2015, gwnaeth y cwmni ennill cystadleuaeth “Self Build on a Shoestring” Grand Designs ac mae’n parhau i ennill cystadlaethau a’r un ddiweddaraf i’r cwmni ei hennill yw Hafanau Epig Croeso Cymru a gafodd ei dangos ar Sianel 4 yn 2017.

I gyd-daro â’r Prosiect Adeiladu, mae Niall wedi dewis llyfr y Clwb Llyfrau ar gyfer y mis hwn – ‘Invisible Cities’ gan Italo Calvino. Mae’r llyfr ar ffurf sgwrs rhwng dau gymeriad sy’n disgrifio profiadau o deithiau i ddinasoedd dychmygol. Caiff y rhain eu disgrifio mewn cerddi prôs byr, 55 dinas ffuglennol i gyd, sy’n mynd â’r darllenwr ar daith wrth ddadadeiladu ffurf glasurol nofel deithio.“Cities, like dreams, are made of desires and fears, even if the thread of their discourse is secret, their rules are absurd, their perspectives deceitful, and everything conceals something else.” 

Bydd Niall a stiwdio’r Rural Office for Architecture yn defnyddio eu diwrnod yn yr oriel i gyfrannu at yr arddangosfa gyfunol, ac ail-gyflunio ei ffurf i adlewyrchu un o’r ‘dinasoedd’ a ddisgrifir yng ngherddi prôs Calvino. I gyd-fynd â hyn cyflwynir rhyddiaith byr tebyg yn disgrifio lleoedd a mannau trwy eiriau yn hytrach na darluniau. Rhyddiaith ar ddehongli’r haniaethol neu’r ffuglennol.

 

Gyda diolch i Will Judge a’r Rural Office for Architecture am gael defnyddio eu delweddau.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Amanda Blake – Dydd Sadwrn 2 Chwefror
David Jones – Dydd Sadwrn 9 Chwefror
Millie Marotta – Dydd Sadwrn 16 Chwefor
Tim Stokes – Dydd Sadwrn 23 Chwefror
Ivan Black – Dydd Mercher 6 Mawrth
Niall Maxwell (Rural Office for Architecture) – Dydd Llun 11 Mawrth

 

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Gweithdy

Atgofio Derw…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf