Chwe Ymateb: Millie Marotta

Mae chwech o bobl greadigol ac artistiaid gwahanol iawn wedi cael eu dewis i dreulio un diwrnod yr un yn Oriel Myrddin er mwyn ystyried ac ymateb i syniadau ac estheteg ein harddangosfa bresennol Y Prosiect Adeiladu. Dewch i’r oriel i weld beth mae pob artist yn ei wneud yno.

Millie Marotta / Dydd Sadwrn 16 Chwefror 2019  10am – 4pm

Mae Millie Marotta yn ddarlunydd llawrydd sy’n gweithio o’i stiwdio ger y môr mewn cornel fechan o Orllewin Cymru. Cafodd ei magu ar dyddyn ym mryniau cefn gwlad Cymru ac yn ystod ei phlentyndod, roedd natur yn ei holl ogoniant o’i chwmpas ym mhob man. Yn ystod y dyddiau cynnar hyn y datblygodd ei hobsesiwn â fflora a ffawna ac yn nes ymlaen, aeth ati i astudio Darlunio Bywyd Gwyllt.Mae’r diddordeb mawr hwn yn y byd naturiol ynghyd â gwerthfawrogiad o ddylunio addurniadol a llygad craff am fanylder yn ganolbwynt i waith Millie.

Mae gwaith masnachol Millie wedi cwmpasu amrywiaeth o blatfformau gan gynnwys gwaith golygyddol, pecynnu, ffasiwn, manwerthu, brandio, tecstilau, nwyddau cartref a dylunio mewnol. Yn 2014, rhyddhaodd Millie Animal Kingdom – A Colouring Book Adventure, a aeth ymlaen i fod yn un o werthwyr gorau’r Sunday Times a’r New York Times. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae Millie wedi bod yn ymchwilio i greu rhagor o lyfrau gan edrych ar amrywiol agweddau ar y byd naturiol. Uwchlaw popeth arall, ei bwriad yn syml yw creu gwaith hardd sy’n hudo ac yn swyno.

Mae Millie yn ymddiddori yn y syniad o fyd natur yn cymryd drosodd ac yn adfeddiannu’r dref, yr adeiladau a’r aneddiadau yn yr oriel.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Amanda Blake – Dydd Sadwrn 2 Chwefror
David Jones – Dydd Sadwrn 9 Chwefror
Millie Marotta – Dydd Sadwrn 16 Chwefor
Tim Stokes – Dydd Sadwrn 23 Chwefror
Ivan Black – Dydd Mercher 6 Mawrth
Niall Maxwell (Rural Office for Architecture) – Dydd Llun 11 Mawrth

 

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Gweithdy

Atgofio Derw…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf