Chwe Ymateb: Ivan Black

Mae chwech o bobl greadigol ac artistiaid gwahanol iawn wedi cael eu dewis i dreulio un diwrnod yr un yn Oriel Myrddin er mwyn ystyried ac ymateb i syniadau ac estheteg ein harddangosfa bresennol Y Prosiect Adeiladu. Dewch i’r oriel i weld beth mae pob artist yn ei wneud yno.

Ivan Black / Dydd Mercher 6 Mawrth 2019  10am – 4pm

Mae Ivan Black yn gerflunydd arobryn o Brydain.

Mae cerfluniau Ivan yn defnyddio ei fethodoleg unigryw ei hun i greu ffurfiau sy’n newid yn sgil egni. Mae ailadrodd elfennau unfath yn thema sy’n codi dro ar ôl tro yn ei waith a thrwy hyn, mae’n adeiladu strwythurau llyfn cymhleth. Mae pob darn yn rhan o gyfres barhaus bosibl, a grëir drwy gymhwyso rheolau systematig i’w geometreg.

Daw’r ysbrydoliaeth ar gyfer dyluniadau Ivan o geometreg naturiol eiconig, gan gyfuno cysyniadau mathemategol ac ysbryd arloesol peirianneg Brydeinig i greu synergedd rhwng Gwyddoniaeth, Celf a Thechnoleg. Mae ei fecanweithiau integredig di-dor sydd wedi’u creu’n gywrain yn ganolbwynt i ymarweddiad ac apêl ei waith. Mae ei ddyluniadau’n syml tu hwnt er mwyn canolbwyntio ar y symudiad.

Mae Ivan wedi arddangos ei waith yn rhyngwladol gan gynnwys Llundain, Moscow, Fenis a Gorllewin Awstralia. Mae ganddo waith mewn parciau cerfluniau yn y DU, Ffrainc, yr Iseldiroedd a Sbaen. Yn 2018, aeth ati i wneud cerflun wedi’i gomisiynu yn Salt Lake City, yr Unol Daleithiau.

Gan ddefnyddio sbot-weldiwr a weiar ddur, bydd Ivan yn adeiladu ychwanegiadau ac yn cysylltu elfennau â’r adeiladau yn y fan a’r lle yn yr oriel: “Y bwriad yw cyfeirio at yr isadeiledd sy’n rhan gynhenid a hanfodol o’r amgylchedd adeiledig. Gobeithiaf y bydd hyn yn peri i ni feddwl a gofyn cwestiynau ynghylch y cysylltiadau cymdeithasol a mecanyddol sy’n gweithredu fel systemau nerfol y trefi a’r dinasoedd yr ydym yn byw ynddynt.”

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Amanda Blake – Dydd Sadwrn 2 Chwefror
David Jones – Dydd Sadwrn 9 Chwefror
Millie Marotta – Dydd Sadwrn 16 Chwefor
Tim Stokes – Dydd Sadwrn 23 Chwefror
Ivan Black – Dydd Mercher 6 Mawrth
Niall Maxwell (Rural Office for Architecture) – Dydd Llun 11 Mawrth

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Gweithdy

Atgofio Derw…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf