Chwe Ymateb: David Jones

Mae chwech o bobl greadigol ac artistiaid gwahanol iawn wedi cael eu dewis i dreulio un diwrnod yr un yn Oriel Myrddin er mwyn ystyried ac ymateb i syniadau ac estheteg ein harddangosfa bresennol Y Prosiect Adeiladu. Dewch i’r oriel i weld beth mae pob artist yn ei wneud yno.

David Jones / Dydd Sadwrn 9 Chwefror 2019

Mae David Jones yn bartner mewn cwmni adeiladu bach yn Sir Benfro, Gorllewin Cymru. Mae’r cwmni adeiladu yn bennaf yn ymwneud â gwaith ar adeiladau brodorol a hanesyddol y sir gan ganolbwyntio ar grefft a deunyddiau traddodiadol.

“Wedi gweithio’n broffesiynol yn y diwydiant adeiladu am dros 20 mlynedd rwyf wedi bod yn dyst i ddyfeisgarwch, harddwch, llafur, medrusrwydd, balchder, gwastraff, colled a ffolineb ymdrechion dynol wrth adeiladu tai.

Mae fy ymateb i’r prosiect adeiladu yn cynnwys dimensiwn ecolegol ac ymwneud â’r pwysau a roddir ar gynefinoedd naturiol gan yr amgylchedd adeiledig.

Mae’r teitl ‘The Oaks’ yn ychwanegu cyd-destun at y darn ac yn atgyfnerthu’r pryderon amgylcheddol cynhenid hyn. Mae hefyd yn cyfeirio at yr eironi trist bod datblygiadau yn aml yn cael eu henwi ar ôl y nodweddion naturiol y maent wedi’u disodli. Yn ffurfiol, nid yw fy ymyriad yn creu lle ond yn hytrach yn golygu lle a gollwyd.”

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Amanda Blake – Dydd Sadwrn 2 Chwefror
David Jones – Dydd Sadwrn 9 Chwefror
Millie Marotta – Dydd Sadwrn 16 Chwefor
Tim Stokes – Dydd Sadwrn 23 Chwefror
Ivan Black – Dydd Mercher 6 Mawrth
Niall Maxwell (Rural Office for Architecture) – Dydd Llun 11 Mawrth

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf