Chwe Ymateb: Amanda Blake

Mae chwech o bobl greadigol ac artistiaid gwahanol iawn wedi cael eu dewis i dreulio un diwrnod yr un yn Oriel Myrddin er mwyn ystyried ac ymateb i syniadau ac estheteg ein harddangosfa bresennol Y Prosiect Adeiladu. Dewch i’r oriel i weld beth mae pob artist yn ei wneud yno.

Amanda Blake / Dydd Sadwrn 2 Chwefror 10am – 4pm

Mae Amanda Blake yn byw ac yn gweithio yn Sir Benfro, Cymru, ac mae wedi creu ei gwaith o amgylch y defnydd o brosesau traddodiadol mewn ffresgo, gesso a deunyddiau crai naturiol wrth baentio i ystyried ffyrdd o gwestiynu a dyfnhau ein cysylltiad â natur a’r amgylchedd, a materion yn ymwneud â chynaliadwyedd, gwerth a gofal.

Enillodd Amanda radd MA Rhagoriaeth mewn Celfyddyd Gain yn Ysgol Gelf Caerdydd yn 2009 ac mae wedi byw a gweithio yn yr Eidal yn ogystal â Chymru, gan gynnwys blwyddyn yn astudio Darlunio a Phaentio yn Accademia di Belle Arti yn Fflorens. Ar hyn o bryd mae’n Ddarlithydd Paentio yn Ysgol Gelf Caerfyrddin ac mae hefyd wedi darlithio yn Ysgol Gelf Bradford a Phrifysgolion Salford a Plymouth.

Bydd ymateb Amanda yn ystyried deunydd, ffurf, lle a golau, pwysau a gweddillion, harddwch a gwerth a sut y gallent siarad â ni am angenrheidiau, dyheadau, ond hefyd am yr agweddau nad ydynt yn cael cymaint o sylw ar adeiladu, creu cartref, tref, dinas … a’r hyn sy’n cael ei adael ar ôl.

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Amanda Blake – Dydd Sadwrn 2 Chwefror
David Jones – Dydd Sadwrn 9 Chwefror
Millie Marotta – Dydd Sadwrn 16 Chwefor
Tim Stokes – Dydd Sadwrn 23 Chwefror
Ivan Black – Dydd Mercher 6 Mawrth
Niall Maxwell (Rural Office for Architecture) – Dydd Llun 11 Mawrth

 

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Gweithdy

Atgofio Derw…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf