Marchnad Gwneuthurwyr 2018: Caitlin Jenkins

Mae Caitlin Jenkins yn grochenydd o’r wythfed cenhedlaeth sy’n gweithio o grochendy Ewenny yn ne Cymru.

“Mae gen i gariad at lestri ers pan oeddwn yn blentyn. Mae fy nheulu wedi bod yn gwneud llestri ers wyth cenhedlaeth. Fy nhad a ddysgodd imi lunio llestri a threuliais fy mhlentyndod yn ymarfer y grefft yn y crochendy yn ei gwmni ef. Astudiais BA (Anrhydedd) mewn Cerameg yng Ngholeg Celf Caerdydd a gradd MA yn y Coleg Celf Brenhinol. Rwyf yn parhau i weithio yng nghrochendy’r teulu yn Ewenni.

Mae llunio llestri’n rhan annatod o’m gwaith.  Mae ansawdd synhwyrus ffurfiau crwn yn parhau i’m hysbrydoli o hyd.  Mae edrych ar wydreddau, y modd maen nhw’n asio a chryfder a dyfnder y lliw sy’n cael ei greu, yn fy atgoffa o dryleuedd gwydr neu wawn llun dyfrlliw.  Mae fy llestri’n cael eu gwneud ar gyfer eu defnyddio, gan adael fy nwylo i a throsglwyddo pleser cyffyrddadwy i eraill.”

 

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf