Marchnad Gwneuthurwyr 2018: Ann Catrin Evans

“Hoffaf symlrwydd mewn dyluniad. Ceisiaf ddangos cymeriad deunydd crai yn y cynllun, drwy ehangu nodweddion organig naturiol  a chynnwys manylion cain mewn darn o gelfyddyd”.

Yn ogystal a cherfluniau mawr, creir addurniadau Pensaerniol, Nwyddau Cartref a Gemwaith.

Mae crefft hi yn dangos harddwch s’yn dod o’r galon. Gonestrwydd crefftwaith defnyddiol wedi gyfuno a diwylliant Chymreig, ymysg esthetig pur ddiamser trachywir. Crefft eithriadol o fanwl gywir er yn ddiymhongar. Penderfynoldeb tawel i greu darnau sydd yn hardd a defnyddiol.

Casgliadau o llwyau caru modern, dodrefn drws, gemwaith cywrain, cerfluniau tirweddol… i gyd yn gwneud cysylltiadau cryf rhwng y gwyliwr a’r darn a wnaed â llaw. Mae gwaith Ann Catrin Evans yn mwyhau naratif ei’n bywydau bob dydd, drwy ei leoliad yn y tirwedd neu drwy ei wisgo.

Boed yn gweithio mewn dur neu gopr, wrth feithrin bydd y cyffredin yn troi yn hynod yn nwylo Ann Catrin Evans.

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Enamlo gyda Julia Griffiths Jones

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf