PROCESSIONS

Mae Oriel Myrddin yn falch iawn o gael ei gwahodd i fod yn rhan o PROCESSIONS – celfwaith gyda chyfranogiad gan lu o bobl i ddathlu 100 mlynedd ers rhoi’r bleidlais i fenywod.

Ar ddydd Sul 10 Mehefin, bydd menywod a merched yn Belfast, Caerdydd, Caeredin a Llundain yn cyd-gerdded gan wisgo naill ai gwyrdd, gwyn neu fioled, sef lliwiau’r mudiad swffragét, er mwyn llunio afon liwgar a fydd yn llifo drwy strydoedd y dinasoedd.

Mae cant o artistiaid sy’n fenywod wedi’u comisiynu i weithio gyda sefydliadau a chymunedau ar draws y DU er mwyn creu baneri dathlu canmlwyddiant ar gyfer PROCESSIONS. Yn Oriel Myrddin, byddwn yn gweithio gydag artist tecstilau Rhiannon Williams a grŵp o fenywod sy’n rhychwantu’r cenedlaethau, gan gynnwys pobl ifanc o Glwb Ieuenctid Dr M’z yng Nghaerfyrddin.

Daeth 13 o fenywod a merched rhwng 13 a 71 oed i’n sesiwn gyntaf. Siaradom am beth mae’n ei olygu i fod yn fenyw, yr ymgyrch dros gydraddoldeb a sut mae menywod yn cael eu portreadu yn y cyfryngau. Roeddem yn defnyddio cylchgronau i lunio byrddau naws a oedd yn ateb y cwestiwn – beth yw nodweddion menyw gref? Wedyn aeth pawb ati i greu symbolau unigryw er mwyn cynrychioli’r nodweddion sydd eu hangen i fod yn fenyw gref a rhydd.

Roedd y sgwrs yn amrywiol – roedd rhai o’r menywod hŷn wedi’u syfrdanu gan y portread diddiwedd o fenywod rhannol noeth gyda gwallt, croen a dannedd perffaith yn y cylchgronau. Roeddwn yn synnu nad oedd y merched iau wedi clywed am ymgyrch #MeToo. Cytunai pawb fod y cydsyniad o chwaeroliaeth yn un pwerus.

Gwahoddir pawb gymryd rhan yn PROCESSIONS – un o’r celfweithiau cyfranogol mwyaf erioed.

Wedi’i gynhyrchu gan Artichoke a’i gomisiynu gan 14-18 NOW, rhaglen gelf y DU sy’n coffáu canmlwyddiant ers y Rhyfel Byd Cyntaf, mae PROCESSIONS yn nodi 100 mlynedd ers i’r menywod cyntaf ennill y bleidlais yn y DU. Roedd yn gam mawr ac mae’n rhaid ei ddathlu mewn ffordd fawr iawn!

Ar ddydd Sul 10 Mehefin 2018, fe’ch gwahoddir i gymryd rhan yn ein pedair gorymdaith ym mhedair prif ddinas wleidyddol y DU. Gwahoddir menywod a merched, gan gynnwys y rheini sy’n eu diffinio’u hunain yn fenywod ac yn anneuaidd o bob oedran, rhywioldeb, hil, diwylliant, gallu, barn wleidyddol a chefndir i greu portread byw o fenywod heddiw a cherdded gyda baneri a fflagiau y maent wedi’u creu i fynegi bywydau, syniadau a gobeithion menywod yr 21ain Ganrif.

Ewch i www.processions.co.uk er mwyn cofrestru.

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Chwe Ymateb

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf