Fy Hoff Gadair: Jenny

6 – 13 Mehefin 2018

Ochr yn ochr â’n harddangosfa ‘Chair/Cadair’ yn y brif oriel, rydwm yn arddangos hoff gadeiriau ein hymwelwyr a’r storïau a’r atgofion sydd ynghlwm wrthynt yn y cyntedd oriel.

“Doedd neb eisiau’r gadair hon a chafodd ei gadael, heb ei thrwsio, yn atig fy ffrind am flynyddoedd lawer. Dorothy oedd mam-gu fy nghariad ac roeddwn i’n arfer byw gyda hi yn ystod yr wythnos, a oedd yn drefniant ychydig yn anarferol, o edrych yn ôl.  Roeddwn i’n gweithio ar archif Celf a Chrefft newydd a phan fu farw Dorothy, etifeddais y gadair. Arhosodd y gadair yn fy atig i am ddegawdau, wrth i mi symud o gwmpas y Deyrnas Unedig, heb byth fod â digon o arian i’w thrwsio. Ar ôl ymgartrefu yn Sir Benfro aeth ffrind i mi – sef Astrid de Groot, cerfiwr pren – ati i osod gwerthyd oedd ar goll a gosod gwellt newydd ar y sedd. Penderfynom beidio â staenio’r werthyd newydd a’i gadael yn amlwg, er mwyn tynnu sylw at orffennol y gadair. Fe’i gwnaed gan William Morris and Co. Rwy’n hapus iawn gweld y gadair wedi’i hadfer.”

Save

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Chwe Ymateb

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf