Fy Hoff Gadair: Colg Plas Dwbl

25 Mehefin – 7 Gorffennaf 2018

Ochr yn ochr â’n harddangosfa ‘Chair/Cadair’ yn y brif oriel, rydwm yn arddangos hoff gadeiriau ein hymwelwyr a’r storïau a’r atgofion sydd ynghlwm wrthynt yn y cyntedd oriel.

Cafodd y gadair hon ei chreu gan dri o fyfyrwyr Coleg Plas Dwbl sef coleg ar gyfer oedolion ifanc ag anghenion dysgu cymhleth.

 

“Rwyf wir wedi mwynhau gwneud y gadair. Rwy’n edrych o gwmpas i weld pa fath o gadair y gallaf ei gwneud nesaf.”  Tommy Lewis

“Roeddwn yn teimlo fy mod yn rhan o bethau ac yn canolbwyntio wrth weithio gydag eraill. Rwy’n falch iawn i fod yn rhan o’r tîm creu cadeiriau.”  Owen Richards

“Dros ychydig o wythnosau, roeddwn i a dau ffrind coleg wedi gwneud cadair hardd gyda help y staff. Roedd pawb wedi helpu ei gilydd ac roedd hyn wedi helpu i ddatblygu ein hyder.” Zac Strangman

 

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Chwe Ymateb

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf