Fy Hoff Gadair: Cleo

13 – 25 Mehefin 2018

Ochr yn ochr â’n harddangosfa ‘Chair/Cadair’ yn y brif oriel, rydwm yn arddangos hoff gadeiriau ein hymwelwyr a’r storïau a’r atgofion sydd ynghlwm wrthynt yn y cyntedd oriel.

“Gwelais y cadeiriau hyn mewn sgip y tu allan i Ganolfan Blant Fwslimaidd yn Hackney yn 2010. Ni allwn oddef eu gweld yn mynd i safle tirlenwi felly gofynnais a allwn eu cael. Roedd y rheolwr yn gyfeillgar iawn, gan gynnig bwrdd oedd yn cyd-fynd â nhw a’u cadw wrth i mi drefnu eu casglu.

Ar yr adeg hon roedd Islamoffobia yn gyffredin iawn – roedd cymunedau Mwslimaidd yn cael eu difrïo am beidio integreiddio. Cefais i brofiad gwahanol – cymdogion Mwslimaidd yn weithgar yn y gymuned, ein plant yn chwarae gyda’i gilydd.

Mae’n gadair blaen; rwyf wrth fy modd â’r ffaith ei bod wedi’i threulio gymaint gan blant di-rif  a’m plant innau.”

 

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Chwe Ymateb

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf