Fy Hoff Gadair: Jordan

Ochr yn ochr â’n harddangosfa ‘Chair/Cadair’ yn y brif oriel, rydwm yn arddangos hoff gadeiriau ein hymwelwyr a’r storïau a’r atgofion sydd ynghlwm wrthynt yn y cyntedd oriel.

Crëwyd y fainc hon gan Jordan Cannon, myfyriwr blwyddyn gyntaf yng Ngholeg Plas Dwbl. Coleg arbenigol i oedolion ifanc ag anghenion dysgu cymhleth yw Plas Dwbl (Ymddiriedolaeth Ruskin Mill).

Fe’i gwnaed o un gangen onnen a gwympwyd gan Jordan gan ddefnyddio offer llaw (gallwch weld olion y llif ar y sedd). Gwnaed y fainc gyfan o un boncyff gan ddefnyddio dulliau ac offer traddodiadol dan arweiniad Rhys Townsend, tiwtor Gwaith Coed Gwyrdd.

Dywed Jordan “Cadair i ddau yw hon, a oedd yn golygu y gallai rhywun eistedd gyda mi ac ni fyddwn yn teimlo mor unig.”

 

Save

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Coed Hynaf

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf