Fy Hoff Gadair: Ellie Purcell

22 Mai – 2 Mehefin 2018

Ochr yn ochr â’n harddangosfa ‘Chair/Cadair’ yn y brif oriel, rydwm yn arddangos hoff gadeiriau ein hymwelwyr a’r storïau a’r atgofion sydd ynghlwm wrthynt yn y cyntedd oriel.

“Rhoddwyd y gadair hon i mi gan fy mam-gu pan oeddwn i’n dair ar ddeg oed ac mae wedi symud i bobman gyda mi byth ers hynny. Roedd yn perthyn yn wreiddiol i ffrind iddi oedd â thŷ rhyfeddol a oedd yn llawn trugareddau ar ôl bywyd o deithio, perfformio ac enwogrwydd. Pan fu hi farw, rhoddwyd yr eiddo gwerthfawr hwn i mi a dyma, heb os, y peth gorau roddodd unrhyw un i mi erioed. Mae’n gallu pwyso am yn ôl, diolch i’r cogiau oddi tani, ac mae brêc llaw i’w chloi yn ei lle. Hefyd, mae’n borffor… beth arall sydd ei angen ar gadair?!”

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Coed Hynaf

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf