Swyddog Ymchwil ac Addysg y Celfyddydau

Swyddog Ymchwil ac Addysg y Celfyddydau

22.5 awr yr wythnos

£21,074* – £24,657* (Gradd F) *Pro-rata

Dyddiad Cau : 20/05/2018

Rydym am benodi unigolyn i hwyluso, darparu a datblygu, ar y cyd â Rheolwr Oriel Myrddin, ddarpariaeth addysg sy’n gwella rhaglen arddangosfeydd Oriel Myrddin ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd, a cholegau ac oedolion yn Sir Gaerfyrddin.

Mae gallu cyfathrebu’n effeithiol yn Gymraeg yn ofynnol ar gyfer cyflawni’r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Catherine Spring ar 01267 224833.

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf