Fy Hoff Gadair: Samantha Laurens

31 Mawrth – 14 Ebrill 2018

Ochr yn ochr â’n harddangosfa ‘Chair/Cadair’ yn y brif oriel, rydym yn arddangos hoff gadeiriau ein hymwelwyr a’r storïau a’r atgofion sydd ynghlwm wrthynt yn y cyntedd oriel.

“Daeth y gadair hon o gartref y teulu yn Poole. Roedd yn eiddo i fy Anti Barbara a oedd yn dipyn o gymeriad – un o arwresau’r Rhyfel Mawr a oedd â choes bren. Roedd y gadair wedyn yn un o’r cadeiriau o gwmpas y bwrdd yn y gegin yn yr amrywiol fythnnod bach yr oeddem yn byw ynddynt yng ngorllewin Cymru o’r 1970au tan heddiw. Mae yn farciau pennau ffelt a phant arni ar ô gwahanol brosiectau celf, gwaith adnewyddu, plant ac wyrion. Roedd y coesau bob amser yn mynd ychydig yn rhydd; o bryd i’w gilydd byddwn yn eu rhoi wyneb i wared allan yn y glaw ac mae’r un yma wedi’I dal ynghyd gan bâr o deits.” 

Samantha Laurens

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf