Fy Hoff Gadair: Dinah

14 – 28 Ebrill 2018

Ochr yn ochr â’n harddangosfa ‘Chair/Cadair’ yn y brif oriel, rydwm yn arddangos hoff gadeiriau ein hymwelwyr a’r storïau a’r atgofion sydd ynghlwm wrthynt yn y cyntedd oriel.

“Cafodd y gadair hon ei dylunio a’i phwytho gan fy mam, Valerie Wood, sy’n 90 oed, yn ystod y 1980au, ac mae’n dathlu’r holl bethau y mae wrth eu bodd â nhw. Ffigwr fy nhad, yr oedd hi’n rhannu ei bywyd gydag ef, sydd fwyaf amlwg ar y cefn – byddent yn chwarae cerddoriaeth y Dadeni a gwisgodd y wisg hon pan arweiniodd y dathliadau 600 mlynedd yng Nghaerloyw. Gellir gweld ei phlant ynghyd â Lena, ein ci, a Lorna y ferlen y bu i ni ddysgu marchogaeth arni. Y tai lle buom yn byw, a greodd gyda Dad, yr eglwysi cyfagos a’r cyfan wedi’i amgylchynu gan y gerddi yr oedd wedi eu plannu ac yn eu caru, coed a blodau ym mhobman.”

Dinah

 

 

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf