Straeon y Pysgotwyr

Cawsom ymateb gwych i’n cystadleuaeth bwrdd stori, sef Straeon y Pysgotwyr, a oedd yn cyd-fynd ag Wythnos Gymreig Caerfyrddin.

Fel rhan o Wythnos Gymreig a Blwyddyn y Môr yng Nghymru, mae llwybr cyryglau yng Nghaerfyrddin, ac mae cyryglau mewn sawl man drwy’r dref, gan gynnwys yn y llyfrgell a’r farchnad dan do.

 Roedd ein cystadleuaeth yn agored i bobl o bob oedran a gallu a chawsom dros 30 o gynigion, sydd i’w gweld bellach ar ein tudalen Facebook. Roeddem wedi gofyn i bobl am eu Straeon Mawr am anturiaethau dychmygol mewn cyryglau, ac roedd y cynigion yn sicr yn dangos llawer iawn o ddychymyg!

Cafwyd angenfilod y môr gan Nora Whitehead a Kwaku, o Ysgol Parc Waun-dew, a ddaeth yn agos at y brig. Cawsom chwedlau hyfryd am fôr-forynion gan Hannah Marie John a Nia Palmer, a ddaeth yn agos at y brig hefyd. Roedd chwedl Nia yn amserol iawn, sef stori am ferch mewn cwrwgl a oedd yn glanhau plastig o’r môr er mwyn i’r fôr-forwyn nofio mewn môr glân. Cawsom stori syml hyfryd am ferch yn dal pysgodyn i’w Mam-gu, gan Beti Whitehead, a ddaeth yn agos at y brig. A chafwyd chwedl ryfeddol a dystopaidd am deithio drwy amser, gan Alexander Fox-Robinson, sef person hŷn talentog iawn a ddaeth yn agos at y brig.

Adroddodd ein henillydd, Hannah Edwards, stori syml iawn ar ffurf lluniau prydferth, heb eiriau, am ddolffin yn achub merch sy’n cwympo allan o’i chwrwgl. Bydd Hannah yn derbyn tocyn rhodd gwerth £10 a llyfr drwy garedigrwydd Cymdeithas Cwryglwyr a Physgotwyr Rhwydi Caerfyrddin, yn ogystal â bag trugareddau gan Oriel Myrddin.

Bydd y cynnig buddugol a’r rhai a ddaeth yn agos at y brig yn cael eu harddangos ar hysbysfwrdd y Gymuned ac Addysg yng nghyntedd yr oriel. A bydd ein cwrwgl – rhan o lwybr cyryglau Caerfyrddin – yn y cyntedd tan 12 Mawrth.

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf