Fy Hof Gadair

Mae Oriel Myrddin angen eich cadeiriau a’r atgofion sydd ynghlwm wrthynt!

Gall cadeiriau fod yn brydferth, yn ymarferol a hefyd yn wrthrychau sy’n llawn atgofion. Y gadair yr oedd eich tad-cu yn eistedd arni o flaen y tân, y gadair siglo lle yr oeddech wedi ceisio cael eich baban i gysgu, y gadair wrth y bwrdd yr oeddech wedi eistedd yng nghôl eich modryb i edrych ar lyfrau lluniau.

Ochr yn ochr â’n harddangosfa cadeiriau yn y brif oriel, byddwn yn arddangos hoff gadeiriau ein hymwelwyr – o gadeiriau breichiau i gadeiriau plygu – a’r storïau a’r atgofion sydd ynghlwm wrthynt. Caiff y cadeiriau eu harddangos ar blinth yng nghyntedd yr oriel, ac wrth ei hyml ceir stori ynghylch pam mai’r gadair hon yw eich ffefryn a’r atgofion a ddaw i’r meddwl. Caiff bob cadair ei harddangos am bythefnos. Os hoffech i’ch hoff gadair gael ei chynnwys yn yr arddangosfa, anfonwch e-bost atom, gyda llun o’r gadair a’ch stori/atgof –  emlaurens@sirgar.gov.uk

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf