Roger Cecil + 4 Arlunydd Cyfoes: Laura Edmunds

Artist o Gymru yw Laura Edmunds, wedi’i geni yng Nghaerdydd ac yn gweithio yno ar hyn o bryd. Cwblhaodd Laura radd Meistr mewn Celfyddyd Gain o Brifysgol Curtin, Gorllewin Awstralia in 2014.

Mae ei gwaith yn canolbwyntio ar gyflyrau bodoli, pethau heb ffiniau a chyd-gythrwfl mewnol sy’n adlewyrchu profiad pobl. Gan ganolbwyntio ar amwyseddau, deuoliaeth teimlad ac amser, mae Laura yn ystyried y marciau a lunnir fel ffordd o chwilio am ystyr. Mae dwy elfen i’w gwaith; diddordeb mewn amser a’r felan, ond hefyd ymdriniaeth ehangach â lluniadu cyfoes. Yn adlewyrchu’r syniad mai dibara ydym, mae Laura yn crisialu’r hyn sy’n fregus ac yn perthyn i amser mewn perthynas â chyflyrau bodoli; y ffordd mae un funud yn newid i’r nesaf. Mae amser yn elfen annatod o’i gwaith, ond nid yw’n ymdrin â syniadau am ‘ddyfodol’ neu ‘orffennol’ diffiniedig, ond yn fwy ag enydau’n pylu a’r profiad di-stop o amser. Mae’r lluniau’n ymdrin â’r hyn na ellir ei weld na’i gyffwrdd, yr hyn sy’n anghanfyddadwy.

Wrth siarad am waith Roger Cecil, dywed Laura:

“Roedd Roger Cecil yn treulio amser gyda’i waith. Mae’r arwynebau peintiedig wedi’u lliwio â haenau a ychwanegwyd, a dynnwyd ac a ychwanegwyd eto. Mae enydau a symudiadau cyfnewidiol yn tywynnu o dan haenau o sylwedd (yn aml paent, plaster, llenwad drws car). Dyna a gymerais i o waith Roger – ei ymroi i greu gwaith dros amser. Y wyrth o beidio â gadael i dôn eistedd yn llonydd ar yr wyneb, ond ei phryfocio’n binc meddal, na, yn llwyd – nawr yn wyrdd. Arsylwi a gwylio’r golau yn symud a newid dros ofodau a gwrthrychau. Myfyrdod tawel ar y gofod o’i amgylch, Cymoedd Cymru, y groesffordd lle mae prysurdeb diwydiannol yn cwrdd â grym cwbl wahanol: natur.

Mae a wnelo fy ngwaith i â’r awgrymiadol a’r amwys. Yn canolbwyntio ar balimpsest, arwyneb pethau ac ysbrydion, defnyddir lluniadu fel ffordd o amlinellu ystum symudiadau a chorfforoldeb. Mae fy ngwaith, sy’n ymdrin ag elfennau croes i’w gilydd, yn adlewyrchu sgyrsiau rhwng pethau sydd ar wahân a’r hyn sy’n unedig, y tu allan a’r tu mewn, y cywrain a’r beiddgar ac, yn fy na hynny, yr hyn sy’n digwydd pan fydd yr elfennau croes hyn yn cwrdd. Gan edrych ar y corff fel cynhwysydd, mae fy gwaith yn ceisio dychmygu gofodau lle gallech arllwys allan ohonoch eich hun, gan ddal eiddilwch y corff drwy’r marc a dynnir.”

Mwy o gwybodaeth Roger Cecil + 4 Arlunydd Cyfoes


Dydd Sadwrn 17 Mawrth 2018 2pm

Sgwrs yn yr Oriel

Sgwrs rhwng Pedwar Arlunydd Cyfoes

Ymunwch â’r pedwar arlunydd o’n harddangosfa Roger Cecil + 4 Arlunydd Cyfoes er mwyn clywed am eu gwaith a’u hymatebion i waith y diweddar Roger Cecil.

Mynediad am ddim, does dim angen archebu lle.


Llun: Laura Edmunds:  An exercise in making all the wrong marks #2 2017, Haenen ddrafftio, pastel meddal ac paent olew

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Gweithdy

Atgofio Derw…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf