Roger Cecil + 4 Arlunydd Cyfoes: Sarah Poland

Ganwyd Sarah Poland yn Inverness ym 1974 ac enillodd radd BA o Goleg Celf Caeredin cyn cyflawni MFA yn Ysgol Gelf Aberystwyth yn 2015. Yn hydref 2017, cychwynnodd Sarah Poland ar gyfnod fel artist preswyl yng ngofod arbrofi Oriel Elysium.

Mae Poland yn dweud bod a wnelo’i gwaith ‘yn fawr iawn â materoldeb peintio a’r weithred o beintio. Wrth beintio rydw i eisiau elfen o uniongyrchedd lluniadu: ei ffrwydroldeb, ei grynoder, ei gignoethni a hefyd math o greu marciau nad yw o dan gyfarwyddyd ymwybodol ac sy’n dylanwadu ar gamau cychwynnol a therfynol creu delwedd. Gall paentiadau fod yn rymus, ac ar yr un pryd fod yn ysgafn eu hysbryd – ac mae’r naill elfen a’r llall yn rhan annatod o natur. Rwy’n credu bod natur a’r dirwedd yn gallu bod yn fetaffor o brofiad dynol a bod hynny’n gallu helpu i greu dyfnder canfyddiad’.

Wrth siarad am waith Roger Cecil, dywed Sarah:

“I fi, roedd dull Roger Cecil o fynd ati i greu paentiadau yn debyg i Joan Eardley yn yr Alban – cafodd hi ddylanwad ffurfiannol enfawr arnaf pan oeddwn yn blentyn ac mae ei dylanwad yn parhau. Roedd y ddau ohonynt yn peintio’r dirwedd naturiol ond hefyd yn dangos caledi bywyd dosbarth gweithiol yn ei amgylchedd. Gyda’r naill beintiwr a’r llall, gwelaf nad yw’r ffordd y maent yn croesi’r llinell niwlog honno rhwng haniaeth a pheintio ffigurol, eu defnydd o liw, eu stoiciaeth i beintio waeth beth fo’r tywydd a’u dycnwch o ran eu hymarfer eu hunain, yn newid waeth beth fo’r thema ar y pryd. Mae hynny’n gyson â’m dull a’m hymarfer creadigol i sy’n canolbwyntio ar natur a’m profiad i o fywyd.

Mae fy mhrosiect cyfredol, sydd ar ei 6ed flwyddyn erbyn hyn, yn ymdrin â phrofiad o fyw oddi ar y grid, mewn Stiwdio Nomadig, mewn coetir derw 80 erw yng ngorllewin Cymru.

Rwy’n peintio am fy mhrofiadau dynol i, ac rwy’n credu bod natur a’r dirwedd yn gallu bod yn fetaffor o hyn ac yn gallu helpu i greu dyfnder canfyddiad yn hytrach na rhithganfyddiad. Fel ffordd o weithio drwy syniadau, rwy’n creu cyfres o astudiaethau – byddwn yn mynd am dro drosodd a throsodd, yn cynhyrchu lluniadau, ffotograffau, arsylwadau, gwrandawiadau, teithiau nos gan greu lluniadau ffotograffig o’r lleuad, ymdrochi ym maddon y coed mewn dŵr afon gyda thân oddi tanof, casglu coed, gwneud tanau, gwneud siarcol, nofio yn yr afon, casglu afalau derw i arbrofi â gwneud inc a hynny tra’n cerdded o amgylch a thrwy’r coed. Gwelais osgeiddrwydd anwar panther du hyd yn oed yn symud yn ddistaw, o’m blaen, yn croesi fy llwybr. Er nad wyf yn gweithio’n uniongyrchol o’r astudiaethau hyn, maent yn rhan o ‘drochi mewn ymarfer’, chwarae byrfyfyr parhaus ag iaith weledol, gan weithio ‘yn yr ennyd’ lle mae’r weithred gorfforol o greu yn broses ontolegol, yn rhannol.

Rwy’n credu mai un o’r pethau sy’n gwneud paentiad yn arbennig yw’r ffordd y caiff y canfyddiad o amser ei gloriannu: gall ei hanes fod yn weladwy ond ar yr un pryd mae pob elfen yn gadarn yn y presennol. Wrth beintio rydw i eisiau elfen o uniongyrchedd lluniadu: ei ffrwydroldeb, ei grynoder, ei gignoethni a hefyd math o greu marciau nad yw o dan gyfarwyddyd ymwybodol ac sy’n dylanwadu ar gamau cychwynnol a therfynol creu delwedd.

Lawer gwaith nid oeddwn yn siŵr p’un a oedd y coed yn dawnsio, yn creu cerddoriaeth neu a oeddent yn galigraffeg; mae arsylwadau fel y rhain yn help i ddylanwadu ar fy ngwaith. Roedd yn brofiad llwyr ymdrochol o ran byw a chreu corff o waith – byw yn rhywbeth nes eich bod chi eich hun yn anghofiedig.”

Mwy o gwybodaeth Roger Cecil + 4 Arlunydd Cyfoes


Dydd Sadwrn 17 Mawrth 2018 2pm

Sgwrs yn yr Oriel

Sgwrs rhwng Pedwar Arlunydd Cyfoes

Ymunwch â’r pedwar arlunydd o’n harddangosfa Roger Cecil + 4 Arlunydd Cyfoes er mwyn clywed am eu gwaith a’u hymatebion i waith y diweddar Roger Cecil.

Mynediad am ddim, does dim angen archebu lle.


Llun: Sarah Poland: Dazzling Light 2016, Olew ar lliain

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Gweithdy

Atgofio Derw…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf