Roger Cecil + 4 Arlunydd Cyfoes: Helen Booth

Graddiodd Helen Booth yn 1989 o Ysgol Gelf Wimbledon. Ei thiwtoriaid oedd Bernard Cohen a George Blacklock. Yn 2012 enillodd Helen Wobr Sefydliad Pollock Krasner am beintio. Mae’n byw ac yn gweithio yng ngorllewin Cymru.

Yn ei geiriau hi, ‘delweddau sy’n cynnig golwg bersonol ar natur anghymharol’ yw tirluniau haniaethol cynnil ond pwerus Booth, wedi’u hysbrydoli gan oleuni’r gaeaf yng Nghymru – arian, du, llwyd a gwyn. Mae Booth yn ymdrechu i ddangos ansawdd fflatio’r goleuni, y ffordd y mae’n troi popeth yn llinell, gan greu geometreg o dirweddau a ffurfiannau creigiau a distyllu popeth arall – coed ysgerbydol a thywydd pruddglwyfus – yn sgriffiadau, rhwbiadau a chreithiau.

Wrth siarad am waith Roger Cecil, dywed Helen:

“Des yn ymwybodol o baentiadau gwych Roger Cecil gyntaf pan symudais i Gymru yn 1996. Roeddwn yn ddigon lwcus i arddangos ochr yn ochr â’i waith yn Llantarnam Grange ac yna i fod yn Artist Preswyl yn gweithio wrth ei ymyl yn Oriel Myrddin yn ystod ei arddangosfa unigol yno yn 2006.

Roedd ei waith yn creu argraff ar unwaith. Ei reolaeth dros ei balet a’i ddefnydd o ddu a gwyn oedd yn denu i ddechrau. Mae yna symlrwydd i’w waith a rhyw sicrwydd diymhongar yn y ffordd y mae’n defnyddio paent. Mae’n llwyddo i greu gwir ymdeimlad o heddwch a harddwch, drwy waith myfyriol sy’n eich tynnu ato ac yn ehangu po hiraf y byddwch yn sefyll o’i flaen. Caf fy nenu’n arbennig gan ei luniau siarcol o bolion telegraff a llinellau ffôn a’i fapiau o’r awyr o’r dirwedd. Mae ei farciau byrbwyll, crafog yn hudo, fel y mae’i arwynebau cwyraidd hyfryd,

Rydw innau hefyd yn ymgyrraedd at yr harddwch a’r symlrwydd hwn yn fy ngwaith i. Gan ddefnyddio llinellau haniaethol syml a gofod fflat, rwy’n ceisio creu gwaith sy’n cipio ymateb emosiynol tebyg.”

Mwy o gwybodaeth am Roger Cecil + 4 Arlunydd Cyfoes


 

Dydd Sadwrn 17 Mawrth 2018 2pm

Sgwrs yn yr Oriel

Sgwrs rhwng Pedwar Arlunydd Cyfoes

Ymunwch â’r pedwar arlunydd o’n harddangosfa Roger Cecil + 4 Arlunydd Cyfoes er mwyn clywed am eu gwaith a’u hymatebion i waith y diweddar Roger Cecil.

Mynediad am ddim, does dim angen archebu lle.

 


 

Llun: Helen Booth:  Mustard and Custard are both f*** yellow 2016, Olew ar canfas

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Gweithdy

Atgofio Derw…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf