Swydd Gwag: Cyd-drefnydd Gymunedol

15 awr yr wythnos

Mae Oriel Myrddin am benodi unigolyn cymwys sy’n meddu ar gymhelliad cryf i sbarduno, hwyluso a darparu amrywiaeth o weithgareddau celf weledol gyda golwg ar gynyddu ymwybyddiaeth leol o’r oriel a’r modd y’i defnyddir gan amrywiaeth o grwpiau defnyddwyr.

Mae angen Cymraeg llafar i gyflawni’r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

Mae’r swydd hon yn amodol ar wiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Meg Anthony ar 01267 224834.

Dyddiad cau: 13/06/2016

I ymgeisio ac am ragor o wybodaeth

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf