Prosiect Menter Ysgol Rhydygors

rhydygorsmuralBu disgyblion o Ysgol Arbennig Rhydygors gweithio gyda’r artist leol Swci Delic i fywiogi cornel dywyll yn Nhre Caerfyrddin. Gallwch weld eu murlun yn lon rhwng Pandora Shop, 1 Heol Awst a chefn Marchnad Caerfyrddin.

“Am nifer o flynyddoedd mae Oriel Myrddin wedi bod yn gweithio gyda disgyblion Rhydygors, gan ddod â nhw i gysylltiad gyda artistiaid proffesiynol, sbarduno ysbrydoliaeth ac ehangu gorwelion gyrfaol. Mae’n bleser gweld sut mae creadigrwydd y bobl ifanc hyn yn cael effaith mor bositif ar y dref. ” (Swyddog Addysg Dros Dro Seren Stacey)

Yna penderfynodd y disgyblion i ddatblygu eu syniadau dylunio i creu amrywiaeth o gynhyrchion gallent werthu yn lleol. Mae eu medrau menter yn tyfu, ynghyd â dealltwriaeth go iawn o reolaeth ariannol. Maent eisoes wedi cynllunio sut y bydd yr elw yn cael ei wario. Bydd ardal cwrt yr ysgol yn cael ei ddatblygu i fod yn ofod oriel awyr agored a bydd yn cynnwys sied fach ar gyfer cerddoriaeth, perfformiad ac adrodd straeon. Datblygodd y disgyblion eu dyluniadau patrymog i astudiaethau llinell syml y gellid wedyn trosglwyddo i torrwr laser digidol 2D i creu ffobiau allwedd. Defnyddiwyd y cynlluniau i gynhyrchu cardiau hefyd.IMG_1405

Os hoffech chi i gefnogi eu prosiect menter mae eu cynnyrch ar gael yn Oriel Myrddin Gallery yn ystod yr arddangosfa Gwneuthurwyr y Farchnad (7 Tachwedd – 31 Rhagfyr 2015)IMG_1401

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Coed Hynaf

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf