Prosiect Menter: Marchnad Gwneuthurwyr

Wedi’i ysbrydoli gan ein harddangosfa Marchnad Gwneuthurwyr mae ein prosiect addysg tymor hwn yn canolbwyntio ar sgiliau menter. Daeth myfyrwyr o Goleg Sir Benfro, Ysgol Brynteg ac Ysgol Rhydygors i ymweld â’r oriel gyda’r her o ddod o hyd i syniad gwych ac yn mynd ag ef yr holl ffordd o gynhyrchu i’r farchnad. Daethant i weld sut mae artistiaid a dylunwyr yn creu a chyflwyno eu gwaith er mwyn gwerthu. O’r bariau siocled arbennig i sanau gwlân moethus, cerameg wedi ei wneud a llaw i sgarffiau a siwmperi wedi eu gwau yng Nghymru, rhoddwyd y gwneuthurwyr yn yr arddangosfa hon ysbrydoliaeth i’n dysgwyr ni ystyried sut i ddenu prynwyr drwy wneud pethau defnyddiol, gwreiddiol a hardd. Yn stiwdio yr oriel cymerodd pob grwp rhan mewn gweithdy creadigol i ddatblygu eu cynnyrch eu hunain. Dysgodd myfyrwyr coleg Sir Benfro rhwymo llyfrau, gwnaeth Ysgol Brynteg dros 50 o sêr fel addurniadau coeden Nadolig a gwnaeth disgyblion Rhydygors bagiau tote wedi addurno a weldio i greu addurniadau metel. Roedd hon yn ffordd hwyliog a chreadigol i astudio menter fel pwnc curicullum, gan ddangos egwyddorion mentergarwch yn ymarferol; sgiliau rhifedd, ymchwil marchnad, creadigrwydd, cyflwyno ac arddangos. Rydym yn edrych ymlaen at glywed sut mae eu cynhyrchion wedi gwerthu yn eu marchnadoedd ysgol a ffeiriau yn y flwyddyn newydd!

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf