Gwir Werth Pethau

Mae gwaith celf ôl-fodern Richard Slee yn yr arddangosfa Work and Play yn Oriel Myrddin yn gyffyrddol ac yn ddoniol ac mae iddo flas Disney. Gallaf ddychmygu gweld y rhain mewn fideo doniol ar YouTube: mae dyn yn chwarae cast gan geisio defnyddio un o’r morthwylion hyn wrth wneud gwaith yn y cartref ac wedyn mae’r morthwyl yn chwalu’n filoedd o ddarnau. Fodd bynnag, mae tristwch cynhenid i’r gwaith hefyd; awyren yn null Tatlin a Malevich nad yw’n hedfan, eitemau ymarferol nad ydynt yn gweithredu fel y dylent sy’n ein herio i weld y sgwteri, y rhawiau a’r eitemau eraill fel gwaith celf.

Mae’r eitemau’n cael eu harddangos mewn ffordd ddeniadol. Gallwn eu gweld yn agos ond ar yr un pryd mae’n rhwystredig gan na chawn gyffwrdd â nhw. A allent fod yn llyfn, neu’n arw, neu a allent neidio allan o’ch dwylo, oddi ar y bwrdd a chwalu’n giwbiau ar y llawr?

Mae’r gwaith yn rhannu themâu tebyg â strwythurau cerfluniol Jeff Koons, ac yn y modd mae Slee a Koons yn adlewyrchu tirwedd brynwriaethol drwy’r darnau hyn, sydd rhywsut yn gam, a thrwy hynny’n rhoi cyd-destun newydd i eitemau gwneuthuredig pob dydd. Yn ystod sgwrs Slee yn Oriel Myrddin rwy’n ei gofio’n sôn am ‘wir werth’ pethau, ac ar ôl hynny bu’n siarad am y rhaw euraidd â diamante, Dust 2010, ac wedyn aeth ati’n ddi-oed i dynnu sylw at y sefyllfa economaidd bresennol yng Ngwlad Groeg.

Wrth astudio yn Central School (sydd bellach yn Central Saint Martins) soniodd Slee fod diddordeb mawr mewn traddodiadau Seisnig y 18fed ganrif ymhlith staff ac uwch ddarlithwyr. Mae Slee yn mynd yn ôl at y 1740au pan oedd llawer o’r ffatrïoedd mawr yn eu hanterth o ran cynhyrchu, megis Wedgewood, Weldon a Spode. Roedd diddordeb ganddo mewn ailystyried ac ailddehongli’r technegau gwreiddiol a ddefnyddid yn y gwaith cynhyrchu, y mae rhai ohonynt yn cael eu defnyddio o hyd yn Stoke-on-Trent, ond sy’n raddol yn darfod yn gyfan gwbl.
Roedd llawer o ddiddordeb Slee mewn eitemau ac addurniadau wedi datblygu drwy dyfu i fyny yn y 1950au a diddordeb ei fam mewn dylunio celfi Danaidd a chelfi defnyddiol. Ar yr adeg hon roedd datblygiadau ym maes gwyddoniaeth, teithio i’r gofod a’r bom atomig yn dylanwadu’n fawr ar waith dylunio. Mae palet lliwiau cysefin llachar yr eitemau yn yr arddangosfa yn adlewyrchu’r nwyddau cartref a’r gwaith cerameg o’r cyfnod hwnnw. Dywed Emily King yn y llyfr, Mass Production “Mae perthynas ddiwylliannol â’r eitemau y mae Slee yn eu creu, gan weithio â gwrthrychau traddodiadol ac yn eu herbyn.” (cyfieithiad)

Mae gwaith celf Slee yn Work and Play nid yn unig yn ennyn diddordeb, ond maent hefyd yn eitemau comig a hyfryd sy’n ymgorffori hanes diwylliant Prydain.

Eleni Foundoukis 2015
Mae Eleni’n wirfoddolwr yn Oriel Myrddin lle mae’n cyfrannu at drafodaeth feirniadol yr oriel.

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Gweithdy

Atgofio Derw…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf