Gweithdy Paentio â Golau

I gyd-ddigwydd ag arddangosfa o baentiadau gan Andre Stitt sy’n artist perfformio o fri rhyngwladol, fe wnaethom ofyn i Kate Dunwell sy’n artist ffotograffig ac arweinydd gweithdai ddyfeisio gweithdy a fyddai’n cynnwys elfennau o berfformio a gwneud marciau mewn modd ffres a chyfoes.

“Y syniad y tu ôl i’r gweithdy oedd creu delweddau hwyliog a diddorol, gan edrych ar wneud marciau a symudiadau a’r ffordd y gall eich corff greu cyfansoddiad mewn modd syml ond effeithiol drwy ddefnyddio dull y gallwch ei ailgreu gyda’ch camera chi gartref – techneg ffotograffig syml sy’n defnyddio amser dinoethi hir/agored ar y camera a symud goleuadau er mwyn tynnu llun.” Kate Dunwell

Cynllun y Prosiect:red light

Addas ar gyfer: 8 oed a hŷn (gallech wneud hyn gydag unrhyw oedran os oes gennych ddigon o staff ac offer)
Maint y grŵp: 15
Hyd y gweithdy: 2 awr

Yr hyn sydd ei angen arnoch:

  • Tortshis, goleuadau bach neu oleuadau beic a bwerir gan fatris
  • Camerâu digidol (fe wnaethon ni ddefnyddio 2 gamera digidol SLR ond byddai’r rhan fwyaf o gamerâu digidol syml yn gweithio)
  • Lle tywyll
  • Gall ategion fod yn hwyl e.e. bocs gwisg ffansi
  • Cyfleusterau argraffu (os na allwch argraffu yna fe allech wneud sioe sleidiau digidol)

paratowch 2 weithfan:moustache

  1. Trybedd sefydlog gyda’r camera wedi’i osod ar amser dinoethi hir mewn lle tywyll. Bydd un person yn tynnu’r llun, tra bydd rhai eraill yn symud goleuadau o flaen y camera.
  2. Camera sefydlog gyda fflach ymbarél. Ar ôl paratoi hyn cyflwynais focs gwisgo lan i greu portreadau anarferol, gan ddefnyddio’r tortshys i dynnu llun mwstashis, sbectolau a chalonnau o gwmpas eu hwynebau.

Roedd sawl un wedi dod â chamera a dangosais iddynt sut i ddod o hyd i’r gosodiadau cywir.

Y Cam Olaf:

Am yr hanner awr olaf buom yn dewis eu holl ddelweddau, a’u hargraffu ar bapur pwrpasol a’u mowntio er mwyn iddynt fynd â nhw adre!

Cyngor Da 1:

camera_settingI ddod o hyd i ddinoethiad hir ar gamera digidol bach/camera sydd gan bobl gartref – edrychwch drwy’r ddewislen golygfeydd a dewiswch ddull nos.

Cyngor Da 2:

Gallwch greu effaith gwych arall drwy ddefnyddio dinoethiad hir wrth i gar yrru heibio a byddwch yn cael llinell hir o olau yn dangos i ba gyfeiriad mae’r car yn teithio, yna gallwch baentio prif oleuadau’r car.

Cyngor Da 3:

I gael cefndir technegau paentio â golau gallwch ymchwilio i waith artistiaid yr 20fed ganrif megis Man Ray, Gjon Mili ac 1914 Frank a Lilian Gilbreth.

green light

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf